Nye regler for registrering af varebiler, der anvendes til firmakørsel

Fra den 1. juli 2019 skal alle varebiler, som anvendes til firmakørsel, registreres hos Motorstyrelsen. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 kg. Læs, hvordan du registrerer din varebil.

Varebiler, der anvendes til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen inden den 1. juli 2019.

Registreringen skal gøre det muligt at dokumentere, at der er tale om kørsel med egne varer eller materialer, og at der ikke er tale om godskørsel for fremmed regning, da dette fra 1. juli 2019 kræver særlig tilladelse og uddannelse.

Registreringen sker således:

  • Gå til https://motorregister.skat.dk, hvor der logges på med NemID
  • Du skal her vælge ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
  • Du skal derefter godkende registreringen og bestille en ny registreringsattest.

Registreringsattesten gælder herefter som bevis for anmeldelsen og skal medbringes under kørsel og efter anmodning vises til politiet.

Læs mere om registrering af varebiler


Hvordan defineres firmakørsel?
Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis virksomheden transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på fx køb, salg eller reparation. Godskørslen må således kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter. Fx når en tømrer, murer o.lign. transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden. Derudover er der tale om firmakørsel, når entreprenører transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse. Det kan for eksempel være grus eller sand til et vejbyggeri.

Undgå bøde og inddragelse af nummerplader
Hvis ikke varebilen er registreret hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019, vil kørsel i varebilen blive betragtet som godskørsel for fremmed regning. Det kræver en særlig tilladelse samt uddannelsesbevis. Overtrædelse kan medføre bøde og inddragelse af nummerplader. Hvis der er tale om godskørsel for fremmed regning, bør du læse mere om kravene her.

Læs mere om kravene

Leasing og papegøje-nummerplader
Leasingbiler skal registreres til enten vognmandskørsel eller firmakørsel på linie med ejede biler. Brugeren, dvs. leasingtageren kan foretage selve registreringen, men udskrift af ny attest kan kun bestilles af ejeren, dvs. leasingselskabet.

Biler med papegøjeplader skal registreres på linie med gulpladebiler.

For både leasingbiler og papegøjeplader gælder, at det kun er biler, der anvendes 100% privat, der ikke skal registreres. For biler, der ejes af eller leases til et firma, vil det være umuligt at sandsynliggøre, at de kun anvendes privat. Derfor vil det være undtagelsen, at en varebil på gule eller papegøjeplader ikke skal registreres til enten vognmands- eller firmakørsel.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris arbejdsgiversekretariat på tlf. 72 16 00 00.

Loading...
Scroll til top af siden