Opkrævning til Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Alle Dansk Byggeris medlemsvirksomheder modtager i uge 34 en opkrævning til Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond samt til de øvrige fonde, som PensionDanmark Uddannelsesfonde opkræver til. Sidste frist for indbetalingen til fonden er den 14. september 2019. Læs hvor meget du skal betale til fonden.

Hvad skal din virksomhed betale til fonden?
PensionDanmark opkræver 33 øre pr. arbejdstime til fonden. Det sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningerne til fonden sker halvårligt. Opkrævningen for 2. halvår 2019 vil blive sendt ud i februar 2020.

Tjek opkrævninger direkte i e-Boks
Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks, får opkrævningerne via e-Boks. Virksomheder, der ikke er tilknyttet e-Boks, får opkrævningerne med posten.
Vær opmærksom på, at hvis I tilgår jeres e-Boks via virk.dk, ser I kun post fra det offentlige, med mindre I har godkendt post fra ”Private afsendere”. Derfor anbefaler vi, at I tilgår e-Boks direkte via e-Boks.dk. E-boks sender i øvrigt en notifikation i form af en mail og/eller en SMS, om at der er post i e-Boks.

Søg om tilskud til efteruddannelse på pension.dk
Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond, der administreres af PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser.

Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. 

PensionDanmark henter oplysningerne
Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra uddannelsesfondene. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra den uddannelsesfond, som de er tilknyttet. 

Læs mere

 

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.