Regler for udbetaling eller overførsel af ikke-afviklet ferie

Den 1. maj 2019 begynder et nyt ferieår. Det er vigtigt at være opmærksom på, om medarbejderne får afviklet restferie for indeværende ferieår inden 1. maj 2019. Læs mere om reglerne og hent en blanket til overførsel af ferie her.

Hvis en medarbejder ikke har holdt alle tilgodehavende feriedage ved ferieårets udløb, er der regler for, hvornår der kan ske udbetaling, og i hvilke situationer ferien kan overføres til næste ferieår.

Medarbejderne har som udgangspunkt krav på at holde restferiedagene inden 1. maj 2019. Holdes ferien ikke, mister medarbejderen i nogle situationer retten til ferien, og virksomheden skal stadig afregne pengene. Læs mere om reglerne for overførsel og udbetaling af ferie nedenfor.

Overførsel af den 5. ferieuge
Hvis en medarbejder ikke har holdt alle sine feriedage inden ferieårets udløb, er der mulighed for, at virksomhed og medarbejder kan indgå aftale om, at optjent ferie ud over 20 dage overføres til det næste ferieår. Alle medarbejdere skal som udgangspunkt holde mindst fire ugers ferie hvert år. Aftalen om overførsel har den konsekvens, at medarbejderens antal feriedage i det næste ferieår forhøjes med samme antal dage, som ferien er reduceret med i indeværende ferieår.

For at aftalen om overførsel af ferie er gyldig, skal aftalen være skriftlig og senest indgås 30. september efter ferieårets udløb.

Standardblanket til overførsel af ferie

Standardblanket til overførsel af ferie for ledere omfattet af Lederaftalen

Udbetaling af feriepenge for den 5. ferieuge
Hvis tilgodehavende ferie for den 5. ferieuge ikke overføres til afholdelse i det næste ferieår, kan medarbejderen søge om at få feriepenge udbetalt. Virksomheden skal udbetale beløbet, hvis medarbejderens feriepenge er på 2.250 kr. eller derunder (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag), og beløbet vedrører den 5. ferieuge.

Udbetaling af ferie ved feriehindringer
Hvis medarbejderen har haft en feriehindring (fx sygdom eller barsel) op til ferieårets udløb, kan feriepengene for ikke afholdt ferie udbetales til medarbejderen. Det gælder for hele ferien og ikke kun den 5. ferieuge. Medarbejderen skal anmode om feriepengene senest 30. april i det efterfølgende ferieår.

Uhævede feriepenge
Efter 30. september, efter ferieårets, udløb skal virksomheden afregne ikke-hævede feriepenge vedrørende ikke-afholdt ferie, som ikke er udbetalt eller overført til næste ferieår, til en feriefond. Der sendes information om afregning af uhævede feriepenge i efteråret.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til udbetaling eller overførsel af ikke-afviklet ferie, er du velkommen til at kontakte Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri på telefon 72 16 00 00 eller mail ags@danskbyggeri.dk.

Loading...
Scroll til top af siden