Se bygge- og anlægsbranchens fordelsuddannelser i 2020

Undervisningsministeriet har udpeget 18 af bygge- og anlægsbranchens uddannelser som fordelsuddannelser i 2020. Se uddannelserne, der kan betyde en økonomisk gevinst til mestrene og gode jobudsigter for de færdiguddannede.

Nu har Undervisningsministeriet udpeget de uddannelser, som i 2020 får status som fordelsuddannelser. Af dem er 18 uddannelser inden for byggeri og anlæg. Det betyder, at virksomheder, som tager lærlinge i lige præcis de fag, kan se frem til en økonomisk gevinst på op til 5.000 kroner, imens de der uddanner sig inden for et af fagene, har gode udsigter til et job efter endt uddannelse.

Underdirektør Louise Pihl glæder sig over, at så mange af bygge- og anlægsuddannelserne nu er fordelsuddannelser.

- Det er et tydeligt udtryk for, at der er god aktivitet og dermed særligt behov for at få flere til at vælge uddannelserne i branchen, siger hun, men påpeger også, at branchen fortsat må sørge for, at de elever, der søger, kommer i virksomhedspraktik, så statussen som fordelsuddannelser bibeholdes i de kommende år.

Liste over fordelsuddannelser
Fordelsuddannelserne i byggeriet er følgende:

 • Anlægsgartner
 • Anlægsstruktør
 • Bygningsstruktør
 • Brolægger
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Glarmester (herunder Alubygger)
 • Greenkeeper
 • Gulvlægger
 • Kranfører
 • Maskinsnedker
 • Murer
 • Overfladebehandler
 • Stenhugger
 • Tagdækker
 • Teknisk isolatør
 • Tækkemand
 • Tømrer
 • Vejgodstransportuddannelsen


Om bonussen til virksomhederne
Bonussen opgøres hvert år på baggrund af antallet af uddannelsesaftaler målt i praktikårselever. Her svarer en aftale af 12 måneders varighed til en praktikårselev, imens en aftale på seks måneder således svarer til ½ praktikårselev. Samtidig indgår delaftaler ikke i beregningen af praktikårselever.

Læg mærke til, at det kun er uddannelsesaftaler med påbegyndelsesdato (startdato) i bonusåret, som indgår i beregningen af praktikårselever og dermed kan udløse bonus.

Fordelsuddannelser
Målet med fordelsuddannelserne er, at unge og voksne, der står overfor at skulle vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vælger uddannelserne, hvor der er mangel på færdiguddannede.

Derfor er kravene til fordelsuddannelser også:

 • At andelen af lærlinge som er kvalificeret til at påbegynde hovedforløbet har en uddannelsesaftale inden der gået 3 måneder.
 • At omfanget af skolepraktik ikke må overstige 15 procent på den enkelte uddannelse set over et år.
Loading...
Scroll til top af siden