Tilsyn med byggepladsers elsikkerhed

Fra slutningen af februar og frem fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med elinstallationerne på 100 byggepladser. Der er særlige krav til elsikkerheden på netop disse steder. Læs, hvad styrelsen tjekker og få fem gode råd.

Sikkerhedsstyrelsen fører fra slutningen af februar og frem tilsyn med midlertidige elinstallationer på byggepladser.

Det indebærer tilsynet
Midlertidige installationer kan blive beskadiget af vejr og vind på byggepladserne. I værste fald bliver de farlige for håndværkere og andre, der færdes på pladserne. Derfor er det blandt andet vigtigt, at:

  • installationerne bliver tjekket hver tredje måned af en autoriseret elinstallatørvirksomhed
  • stikkontakter til eksempelvis håndværktøj er beskyttet med en fejlstrømsafbryder
  • der er etableret jordforbindelse på byggepladsen, og at elmateriel ikke er defekt.

Læs oversigt over autoriserede virksomheder


Fem gode råd til elsikre byggepladser

  • Ryd op i ledninger og kabler, så de ikke ligger, hvor man går eller kører
  • Brug kun stikpropper med tre eller fem ben sammen med forlængerledninger og kabeltromler
  • Tilslut kun dit værktøj, hvis der er en fejlstrømsafbryder
  • Tjek eltavlen for skader
  • Tilkald en elinstallatør mindst hver tredje måned.

Læs mere om sikker el på byggepladser

 
Uvarslet tilsyn
Tilsynet er uvarslet. Det vil sige, at byggepladserne ikke forud for besøget får besked om, at det vil finde sted.

Adgang
Der er brug for, at Sikkerhedsstyrelsens tilsynsførende kan få adgang til tavlen og byggepladsens installationer.

Loading...
Scroll til top af siden