Udbetaling af restbeløbet på SH-kontoen ved årets udløb

Har du styr på, hvordan restbeløbet på søgnehelligdags- og feriefridagskontoen skal håndteres ved årets udløb? Hvis ikke, så læs her.

Søgnehelligdags- og feriefridagskontoen opgøres hvert år sammen med afslutningen af lønningsregnskabet for den 52. lønningsuge.

Overskud

Hvis der er overskud på kontoen, udbetales dette direkte til medarbejderen senest den første lønudbetalingsdag i januar. Medarbejderen kan dog inden den 30. november fremsætte ønske om, at restbeløbet indbetales som et ekstraordinært pensionsbidrag.

Underskud
Hvis der derimod er underskud på kontoen, betragtes det som gæld til virksomheden, som virksomheden kan modregne i medarbejderens tilgodehavende løn.

Husk udbetaling
Et restbeløb på kontoen skal afregnes og udbetales til medarbejderen. Det er vigtigt, at pengene udbetales som en lønudbetaling og ikke overføres eller indberettes som ferie.

Den nye ferielov påvirker ikke SH-udbetalingerne
Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling skal holdes helt adskilt fra feriegodtgørelse, og den nye ferielov har ikke indflydelse på, hvordan søgnehelligdags- og feriefridagsopsparingen optjenes og opgøres ved udgangen af året. Restbeløbet fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen må således ikke indberettes til feriepengeinfo eller afregnes til feriekonto.

Udbetaling af restbeløbet ved fratræden
I forbindelse med en medarbejders fratræden skal søgnehelligdags- og feriefridagskontoen også opgøres. Et overskud skal udbetales i tilslutning til ansættelsesforholdets ophør, mens et underskud betragtes som gæld til virksomheden, som virksomheden kan modregne i tilgodehavende løn.

Hvem gælder reglerne for
Reglerne gælder for medarbejdere, der er omfattet af Dansk Byggeris timelønsoverenskomster.  

Maleroverenskomsten
Maleroverenskomstens regler om søgnehelligdags- og feriefridagsgodtgørelse adskiller sig dog fra de ovenfor beskrevne regler, da ansatte efter Maleroverenskomsten i stedet får udbetalt søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling i rater i forbindelse med afholdelse af påske, jul og feriefridage.

Spørgsmål?
Giver udbetalingen af restbeløbet anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller på mail ags@danskbyggeri.dk.

Loading...
Scroll til top af siden