Udfordringer med EPS-beton

Flere artikler, herunder Ingeniøren den 5. august 2019, peger på visse udfordringer med EPS-beton fx anvendt til undergulve. Udfordringerne med EPS-beton blev diskuteret på seneste møde i det Stående Byggepanel. Læs mere om udfordringerne og hvordan du anvender EPS-beton korrekt.

Det var Træinformation, som var initiativtager til diskussionen. Baggrunden for udfordringerne med ESP-beton er nogle uheldige oplevelser med produktet, herunder: 

  • At der kan være problemer med styrke og udtørring på grund af upræcis blanding på byggepladsen
  • At der mangler tilstrækkelig teknisk dokumentation
  • At udtørring af vandskader fra fx brud på gulvvarmeslanger opleves næsten umuligt.


Konklusion
Konklusionen på mødet i det Stående Byggepanel blev, at der er behov for information og valid dokumentation om, hvad EPS-beton kan, hvordan det skal anvendes, og i hvilke byggerier det med fordel kan bruges. Og en opfordring til vores vidensinstitutioner (DTU, SBi, TI) om at undersøge produktet nærmere og komme med anbefalinger til anvendelse af EPS-beton. En opfordring som Dansk Byggeri bakker op om.

Vær opmærksom på
Entreprenører, der ønsker at anvende EPS-beton, bør være opmærksom på:

  • At der pt. ikke findes nogle standarder for produktet. De kendte betonstandarder gælder IKKE for denne type produkter.
  • At EPS-beton som regel blandes på byggepladsen uden computerstyring af mængder og blandeproces. Det medfører en større risiko for blandefejl, der kan resultere i uens (forringede) produktegenskaber, som fx reduceret bæreevne
  • At det samlede produkt lever op til de krav til bæreevne, som du skal levere
  • At efterspørge en blanderapport, der indgår som en del af din kvalitetssikring.

Det skal bemærkes, at der er entreprenører, der udtrykker tilfredshed med produkterne og finder, at de fungerer upåklageligt.

Læs mere om det Stående Byggepanels bekymringer

Læs artiklen fra Ingeniøren

Til orientering arbejder Byg-ERFA på et nyt blad om EPS-beton.

Fakta om EPS-beton
EPS-beton består som oftest af ekspanderet polystyren (EPS) og en cementbaseret binder, hvorved man får et produkt, der kaldes EPS-beton. Produktet blandes som regel på byggepladsen. Nogle leverandører bruger nye EPS-kugler, andre bruger genbrugsmateriale. EPS-beton anvendes ofte til udstøbning af undergulve, hvor der er et behov for relative store tykkelser. EPS-beton anvendes ofte ved svømmende gulve, hvor den udstøbes fx omkring fordelingsrør oa. i 60-100 mm tykkelse eventuelt oven på en isolering. Oven på EPS-betonen udstøbes der et afretningslag/slidlag. Slidlaget sikrer, at den samlede gulvkonstruktion har den ønskede trykstyrke og planhed. I afretningslaget kan der indstøbes varmeslanger for gulvopvarmning.


Foto er venligst udlånt af IBF.

Loading...
Scroll til top af siden