Ved du, at du har ti års ansvar?

Hvis du udfører arbejde for forbrugere, og aftaler at AB-Forbruger skal gælde, skal du være opmærksom på, at dit mangelansvar udstrækkes til ti år efter afleveringen. Det gælder også, hvis du ikke har aftalt AB-Forbruger med forbrugeren. Læs mere her.

Når du indgår en aftale med en forbruger om udførelsen af arbejder og anvender AB-Forbruger, skal du være opmærksom på, at AB-Forbruger adskiller sig i forhold til de andre AB-dokumenter, fx AB18. Der er blandt andet forskelle i vilkårene for sikkerhedsstillelse og forskellige regler om gennemgang af arbejdet efter afleveringen. En anden væsentlig forskel er, at du som entreprenør har ansvaret for mangler i ti år fra afleveringen.

Det klare udgangspunkt i AB18 er, at entreprenørens ansvar for mangler ophører fem år efter afleveringen. Dette er anderledes i AB-Forbruger, hvor entreprenørens ansvar for mangler følger reglerne i forældelsesloven. Det betyder, at dit ansvar for synlige mangler ophører tre år efter, manglerne burde have været opdaget, og at dit ansvar for skjulte mangler ophører 10 år efter afleveringen. Denne forskel skyldes, at reglerne i forældelsesloven ikke kan fraviges til skade for en forbruger, hvilket gælder uanset, hvilket AB-dokument I har aftalt skal gælde for byggeriet. Du kan derfor ikke indgå en gyldig aftale med forbrugeren om, at dit ansvar skal være kortere end, hvad der følger af forældelsesloven.

Har du ikke aftalt AB-Forbruger med forbrugeren, gælder det samme. Det vil sige, at det er reglerne i forældelsesloven, der bestemmer, hvor længe du som entreprenør har ansvaret for mangler ved det udførte arbejde.

Du skal altså være opmærksom på, at du er ansvarlig for mangler i betydeligt længere tid, når du arbejder for forbrugere, end hvis du arbejder for erhvervsdrivende.

Vær opmærksom, når du laver underentrepriseaftaler
Hvis du har påtaget dig en hovedentreprise for en forbruger, og i den forbindelse skal indgå aftaler med underentreprenører, bør du være særlig opmærksom på den risiko, som reglerne i forældelsesloven medfører.

I forholdet mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren er der ofte aftalt AB18. Det betyder, at underentreprenøren kun har et femårigt ansvar for mangler over for hovedentreprenøren. Da du som hovedentreprenør er ansvarlig for mangler over for forbrugeren i op til 10 år, risikerer du altså at hæfte for et krav, som ikke kan videreføres til underentreprenøren, selvom denne er skyld i manglen.

Du kan imødekomme denne risiko ved at indgå en aftale med underentreprenøren om, at denne hæfter for det udførte arbejde i overensstemmelse med reglen i forældelsesloven dvs. i op til ti år. Det er vigtigt, at du gør underentreprenøren opmærksom på dette forhold, da der er tale om en fravigelse til AB18.

Alle entreprenører, såvel hovedentreprenør som underentreprenør, bør være særligt opmærksomme på deres ansvar for mangler, når den endelige bygherre er forbruger. Selvom ansvaret ikke kan fraviges, kan det være en fordel for entreprenøren at kende til reglen og tage højde herfor, inden der indgås en aftale.

Læs mere om AB-Forbruger på Dansk Byggeris hjemmeside.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.

Loading...