Nye regler om miljøzoner gælder både danske og udenlandske varebiler

Pr. 1. juli 2020 bliver der et krav om, at både danske og udenlandske varebiler skal overholde særlige krav til partikeludslip i miljøzonerne. Når dit køretøj lever op til kravene om lavt partikeludslip, kan det få et miljøzonemærke. Læs hvordan du får et miljømærke og kan køre i miljøzoner.

Regler om udenlandske varebiler fremgår ikke af nuværende lov-eller bekendtgørelse
Dansk Byggeri har været i dialog med Miljøstyrelsen om en manglende bekendtgørelsestekst for udenlandsk registrerede varebiler. Miljøstyrelsens tilbagemelding var, at der pr. 1. juli 2020 bliver et krav om, at udenlandske varebiler skal registreres online. Det fremgår ikke af den nuværende lov- eller bekendtgørelsestekst, men det kommer det til, siger Miljøstyrelsen, inden reglerne træder i kraft 1. juli 2020.

De tekniske krav om partikelfiltre er ens for danske og udenlandske køretøjer. Dokumentationskravet, for at partikelfilteret opfylder regler for godkendelse, kommer til at fremgå af en ny bekendtgørelse.

For danske varebiler fremgår det af ’Bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter’ (Bek nr. 1059 22/10/2019):

§ 3. Et eftermonteret partikelfilter skal, for at kunne godkendes til fritagelse for partikeludledningsafgift for dieseldrevne varebiler, være godkendt og mærket efter regler i den tyske Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (bilag XXVII til § 48Abs. 2 og bilag XIV nr. 3.4), eller godkendt og mærket i henhold til tilsvarende regler i et andet EU-land, EØS-land eller Tyrkiet.

§ 4. Et eftermonteret partikelfilter vil ligeledes kunne godkendes til fritagelse for partikeludledningsafgift for, såfremt det dokumenteres, at bilen herefter svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har et partikeludslip, der ikke overstiger 5 mg/km.

Tilsvarende krav kommer til at gælde for udenlandske varebiler.

Hvordan får jeg et miljømærke?
Du kan få miljømærket på en dansk synsvirksomhed.

Find en synshal i nærheden af dig

Du kan også bestille miljømærket online. Det koster et administrationsgebyr på 108 kroner.

Dispensation fra partikelfilterkrav

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler og busser fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives dog kun for en afgrænset periode.

Læs om dispensation fra partikelfilterkravet

Læs om spørgsmål og svar om partikelfiltre og miljøzoner

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris miljøchef Simon Stig-Gylling på tlf.: 72 16 0267, mail: ssg@danskbyggeri.dk.

Læs mere om nye regler om miljøzoner

Loading...
Scroll til top af siden