OK2020 - Mæglingsforslaget er vedtaget

Forligsmandens mæglingsforslag er vedtaget, og de nye overenskomster er trådt i kraft den 1. marts 2020. Dansk Byggeri er i fuld gang med at renskrive overenskomsterne, og en række af overenskomsterne ligger snart på hjemmesiden. Lønoversigten marts 2020 ligger også på hjemmesiden. Overenskomster og lønoversigt kan bestilles nu.

Vedtagelsen af Forligsmanden mæglingsforslag betyder, at følgende overenskomster er fornyet for en tre-årig periode med de resultater, der blev aftalt ved forhandlingerne i marts 2020:

 • Bygge- og anlægsoverenskomsten med 3F
 • 3F/Industrioverenskomsten med 3F
 • Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten med 3F
 • Bygningsoverenskomsten med 3F
 • Gulvoverenskomsten med 3F
 • Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten med 3F
 • Jord- og betonoverenskomsten med BJMF
 • Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København med BJMF
 • Metaloverenskomsten med Dansk Metal/Blik og Rør
 • El-overenskomsten med Dansk El-forbund
 • Maleroverenskomsten med Malerforbundet i Danmark
 • HK-overenskomsten
 • Teknikeroverenskomsten med Teknisk Landsforbund
 • Formandsoverenskomsten med Dansk Formands Forening (1. april).


På malerområdet lykkedes det ikke at opnå enighed ved forhandlinger direkte med Malerforbundet, og overenskomsten er således omfattet af Forligsmandens mæglingsforslag.

Dansk Byggeri har i en medlemsudsendelse den 17. marts 2020 orienteret om indholdene i de nye overenskomster på timelønsområderne, og der holdes webinarer om indholdet af overenskomsterne fredag den 17. april 2020, kl. 13.00-14.00 og den 20. april 2020, kl. 11.00-12.00. 

Overenskomsterne trådte i kraft den 1. marts 2020, men ændringen af overenskomsternes lønsatser sker for de flestes vedkomne først pr. 1. maj 2020. Dette gælder dog ikke på malerområdet, jf. ovenstående, og det betyder desværre, at en række overenskomstmæssige betalinger i maleroverenskomsten skal efterreguleres fra 1. marts 2020.

Indholdet af de nye overenskomster
Siden indgåelse af aftalerne med 3F i marts 2020 har Dansk Byggeri arbejdet på at redigere og renskrive overenskomsterne med henblik på, at de fremmeste overenskomster kunne ligge på Dansk Byggeris hjemmeside i pdf-udgaver samtidig med vedtagelsen af Forligsmandens mæglingsforslag. Overenskomsterne forventes at ligge på hjemmesiden inden for ganske kort tid.

Du kan få en nærmere orientering om indholdet af de nye overenskomster i følgende links:


På malerområdet sendes en særskilt orientering ud i morgen.

Alle overenskomster lægges på hjemmesiden, så snart de er klar, og sendes til trykning hurtigst muligt.

Bestilling af overenskomster
Dansk Byggeri udsender ikke overenskomsterne direkte til medlemmerne, og Lønoversigten marts 2020 sendes kun til dem, der har oprettet et abonnement. Virksomhederne kan bestille eksemplarer af de nye overenskomster på Dansk Byggeri hjemmeside ved anvendelse af nedennævnte link. De bestilte overenskomster vil blive sendt til virksomheden, så snart de kommer fra trykkeriet.

Bestil overenskomsterne

Bestilling af Lønoversigt marts 2020
Lønoversigten marts 2020 er imidlertid ajourført og ligger nu på Dansk Byggeris hjemmeside. Her kan virksomhederne læse de aktuelle løn- og betalingssatser, der er resultatet af overenskomstfornyelsen for de respektive områder og generelle satser om blandt andet. sygedagpenge, feriegodtgørelse, ligningsrådets satser for skattefri befordring m.v. Lønoversigten sendes automatisk ud til alle, der abonnerer. Andre kan bestille den her.

Bestil lønoversigten

Kontakt
Spørgsmål til de nye overenskomster kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet, på telefon 72 16 00 00.

Loading...
Scroll til top af siden