Varsling af ferielukning

Hvis virksomheden ønsker at holde ferielukket i sommeren 2020, er det vigtigt at varsle hovedferien. Læs, hvornår det senest skal ske.

Varslingen af hovedferien for sommeren 2020 skal ske senest tre måneder før ferielukningen begynder. Vi anbefaler, at ferielukningen varsles skriftligt.

Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten
For medarbejdere, som er omfattet af Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten, skulle varslingen være sket senest 31. december 2019.

Skal virksomheden betale for ferien?
Hvis en medarbejder ikke er berettiget til feriegodtgørelse for alle de dage, som virksomheden holder lukket, skal virksomheden ikke betale for de dage, hvor der ikke er optjent ret til betalt ferie.

Elever
Der er særlige regler om elevers ret til betalt ferie i ferieloven. 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ferievarsling, er du velkommen til at kontakte Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri, på telefon 72 16 00 00 eller mail ags@danskbyggeri.dk 

Loading...
Scroll til top af siden