Økonomisk opsving kalder på reformer

Dansk økonomi er kommet godt fra start i 2017 med en årsvækst på 2,2 %. Det er et bredt funderet opsving trukket af privatforbrug, boliginvesteringer og eksport. Men der er brug for fortsatte reformer, hvis ikke opsvinget i løbet af få år skal løbe tør for kvalificerede hænder

Ifølge Danmarks Statistik var der en kvartalsvis, sæsonkorrigeret BNP-vækst på 0,6 % i 1. kvartal 2017 og en årsvækst i BNP på 2,2 %, når 1. kvartal 2017 sammenlignes med 1. kvartal 2016.

 

- Lige nu kører dansk økonomi fornuftigt på skinner. 2017 bliver formentlig første gang i elleve år, at vi runder en økonomisk vækst på over 2 pct., siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Som noget relativt nyt er der i øjeblikket flere vækstmotorer i gang på én gang: Privatforbruget vokser på årsbasis med 2,2 %, eksporten med 5,7 % og boliginvesteringerne med 4,3 %. Sidstnævnte er helt på linje med Dansk Byggeris skøn om en realvækst i boliginvesteringerne på godt 4 % i seneste prognose fra marts.

 

- Det er glædeligt, at boligbyggeriet i den grad bidrager positivt til opsvinget. Og der er da også et stort efterslæb i boligbyggeriet, som skal indhentes. Udbuddet har især svært ved at følge med efterspørgslen i København, Aarhus, Aalborg, Odense og flere andre byer, siger Bo Sandberg.

 

Dansk Byggeri understreger, at det netop er i opgangstider, at reformsporet skal fastholdes, hvis ikke opsvinget i løbet af få år skal løbe tør for kvalificeret arbejdskraft.

 

- Det er lettere at få kernetropperne til at blive længere på arbejdsmarkedet og få flyttet nogle af de mere marginaliserede grupper fra passiv til aktiv forsørgelse, hvis der rent faktisk også er jobs at få, siger Bo Sandberg og fortsætter:

 

- Derfor er det også vigtigt, at hovedparten af de fine hensigtserklæringer i 2025-planen denne gang faktisk bliver realiseret. Samtidig er der også punkter, hvor regeringens plan er for uambitiøs. Blandt andet nævnes det, at de nye tiltag frem mod 2025 skal nedbringe antallet af passivt offentligt forsørgede med 20.000 personer ud af de nuværende ca. 740.000. Det må vi kunne gøre bedre.

 

Dansk Byggeri forventer en samlet økonomisk vækst på ca. 2,0 % i 2017, og er dermed nogenlunde på linje med de økonomiske vismænd, men marginalt mere optimistisk end regeringen.

 

 

 

Kontaktinformation
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...
Scroll til top af siden