2016 gav ny rekord i virksomhedernes bilinvesteringer

Aldrig før har erhvervslivet købt eller leaset så mange biler som i 2016. Antal personbiler steg med ca. 10 pct. og varebiler med ca. 12 pct. Det vidner om stigende økonomisk optimisme, ikke mindst i byggeriet

Bilsalget til erhvervslivet har kørt i højt gear i godt og vel tre år, og ifølge Danmarks Statistik blev der i 2016 nyregistreret rekordmange personbiler i erhvervslivet - nemlig 91.900. Det er en stigning på hele 9,9 pct. i forhold til 2015, det hidtidige rekordår for personbiler. Ser man på varebiler, er der tale om en endnu mere markant stigning på 12,1 pct. i 2016, men dog fra et noget lavere udgangspunkt.

 

- Der er 41.400 erhvervsdrivende, som har valgt at investere i en ny varebil i løbet af det seneste år, og den fortsatte fremgang i erhvervslivets bilkøb indikerer en stærk tro på fremtiden ikke - mindst i bygge- og anlægsbranchen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Danmarks Statistiks opgørelse af bilsalget til erhvervslivet er ikke opdelt på brancher. Men det er velkendt, at bygge- og anlægsbranchen er den af de større brancher, der efterspørger flest varebiler og er mest afhængig af bilens mobilitet, når det gælder transport til og fra kunder samt til værktøjs- og materialeopbevaring.

 

- Der sælges flest varebiler mellem to og tre tons - ca. 15.700 i 2016. Det er den mest udbredte biltype blandt de små og mellemstore lokalt baserede bygge- og anlægsvirksomheder, siger Bo Sandberg.

 

I 2016 blev der i alt nyregistreret 133.300 personbiler og varebiler i erhvervslivet. Dermed blev det tidligere rekordår 2006 overgået. Under den dengang buldrende højkonjunktur var der 127.000 nyregistreringer i alt i erhvervslivet, heraf hele 68.800 nye varebiler.

 

- Når antallet af nyregistrerede biler i erhvervslivet i løbet af 2016 har lagt sig ud i overhalingsbanen, skyldes det bl.a. en stigende anvendelse af leasing. Den stigende leasingtilbøjelighed kan dog ikke alene forklare fremgangen i erhvervslivets investeringer i nye biler. Der er også et positivt konjunkturelement med i spillet, slutter Bo Sandberg.

 

 

Kontaktinformation
Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Mogens Hjelm, pressechef i Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.