21.500 er kommet i job i byggeriet siden 2013

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med yderligere 3.900 personer i september. Siden lavpunktet på arbejdsmarkedet i foråret 2013 er der skabt ca. 165.000 nye lønmodtagerjob, heraf 21.500 i bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri forventer moderat fremgang i de kommende år

Korrigeret for de normale sæsonudsving var der ifølge Danmarks Statistik i september 2017 156.700 beskæftigede lønmodtagere i byggeriet. I september måned kom der godt 300 flere i job i bygge- og anlægsbranchen, mens branchens fremgang set over hele 3. kvartal 2017 var på 1.400 personer.

 

- De netop offentliggjorte tal for udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen er positivt nyt. De viser en markant og bred fremgang i beskæftigelsen på tværs af stort set alle brancher, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

 

Siden arbejdsmarkedet senest nåede bunden i foråret 2013, er der skabt ca. 165.000 lønmodtagerjob i Danmark og cirka 21.500 af disse i byggeriet. Byggeriet er således blandt de brancher, der har bidraget mest til opsvinget på arbejdsmarkedet henover de forløbne 4½ år med en relativ stigning i beskæftigelsen på 14 procent.

 

- Samtidig viser en nylig analyse fra Kraka, at bygge- og anlægsbranchen har været god til at åbne døren til arbejdsmarkedet for personer, der kommer fra offentlig forsørgelse. Og det er bestemt positivt, at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse, siger Jacob Hangaard og tilføjer:

 

- Virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen peger dog fortsat på mangel på kvalificeret arbejdskraft som en af deres allerstørste udfordringer. Det er et klart fokusområde fremadrettet.

 

Dansk Byggeri forventer fortsat fremgang i beskæftigelsen i byggeriet over de kommende år. I 2018 skønnes beskæftigelsen at stige med cirka tre procent, mens beskæftigelsesstigningen forventes at aftage en smule i 2019.

 

Kontakt

Økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri, telefon 61 66 53 58

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

 

 

 

Loading...