AMU sikrer bedre arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

AMU-uddannelserne, som bruges til at opgradere medarbejderes kompetencer og sikre, at de har de nødvendige certifikater, er med til at sikre et godt arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri anbefaler, at forhandlingerne om et nyt voksen- og efteruddannelsessystem i særlig grad har det for øje

AMU er uddannelser for medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen, som giver dem uddannelse inden for blandt andet sikkerhed og certifikater samt faglig opkvalificering.

 

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at medarbejderne i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder i 2016 benyttede et eller flere af 520 forskellige AMU-kurser. Af det samlede antal timer, der blev brugt på kurserne, blev 38 procent benyttet inden for kurser om certifikater, sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

- Virksomhederne bruger i høj grad AMU-kurserne til at sikre, at deres medarbejdere er klædt ordentligt på til arbejdet i bygge- og anlægsbranchen. Herunder især at medarbejderne har den fornødne viden om arbejdsmiljø og sikkerhed, forklarer Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri.

 

Det er Dansk Byggeris anbefaling, at fremtidens voksen- og efteruddannelsessystem forsat skal levere kurser til både ufaglærte og faglærte, der giver dem viden om sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

- AMU-kurserne inden for certifikater, sikkerhed og arbejdsmiljø er meget vigtige. Især fordi statistikken over anmeldelser viser, at der har været et nogenlunde konstant antal arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen de sidste 30 år. Det skal vi have lavet om på, og her kan uddannelse i sikkerhed og arbejdsmiljø bidrage, siger Louise Pihl.

 

 

 

Du kan læse hele AMU-analysen her

 

Kontaktinformation
Underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl, telefon 25 66 63 12
Journalist i Dansk Byggeri Sofie Mathson, telefon 29 74 94 44

Loading...