Anlægsbranchen glæder sig over Vestfynsk motorvej

Finansloven på infrastrukturområdet er under forhandlingerne blevet bedre end i det oprindelige udkast. Danske Anlægsentreprenører kvitterer for aftalen om at udvide den Vestfynske motorvej

Print artiklen

Fyn er ofte en trafikal flaskehals, som har kaldt på en løsning, som nu ser ud til at være på vej. Den Vestfynske motorvej mellem Nr. Aaby og Odense V bliver nemlig udvidet til seks spor. I finanslovsaftalen er der afsat en anlægsudgift på 2,4 milliarder kroner til formålet.

 

- Og med byggestart i 2018 kan trafikanterne se frem til meget bedre forhold, når udvidelsen står færdig i 2022. Det er en positiv overraskelse, da der i forslaget til finansloven kun var lagt op til at bruge nødsporet, som beløb sig til 240 millioner kroner, fortæller branchedirektør Henrik Friis, Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

 

Nu vil regeringen så bruge ti gange så meget på den Vestfynske motorvej, og det kalder Henrik Friis den største gave til bygge- og anlægsbranchen i den finanslovsaftale, der færdigbehandles. Det er også den største enkelte investering i vejinfrastruktur, der er besluttet siden valget i 2015.

 

- Men aftalen bør naturligvis følges op af en udvidelse syd om Odense, hvor anlægsloven blev vedtaget tilbage i 2013, siger Henrik Friis og tilføjer:

 

Infrastruktur som vækstmotor

- Det er samtidig afgørende, at andre store vejprojekter med stort samfundsøkonomisk afkast realiseres i de kommende år. Vi skal fortsætte med at reducere trængslen, fremme mobilitet og skabe smidighed på arbejdsmarkedet og dermed økonomisk vækst. Det rigtige vil derfor være, at der snarest muligt udarbejdes en samlet plan for fortsat fremdrift af vejinvesteringerne frem til 2040, som også indeholder investeringer på jernbanen og i den øvrige infrastruktur.

 

Anlægsbranchen glæder sig over en udvidelse af forundersøgelserne (VVM) på E45, som også kommer til at omfatte strækningen fra Aarhus N til Randers N udover to større strækninger syd for Aarhus. Det blev allerede sidste år aftalt, at der skulle ske en udbygningen af E45 fra Aarhus S til Skanderborg S, og anlægsarbejderne på denne strækning er netop påbegyndt.

 

Hastighed og takster

Udover motorvejsprojekterne indeholder aftalen også investeringer i hastighedsopgraderinger på jernbanen til over én milliard kroner i de kommende år.

 

- Det er glædeligt, at der fortsættes med hastighedsopgraderingerne på jernbanerne. Men vi savner en samlet plan for udrulning af alle hastighedsopgraderinger på hovednettet og på de regionale strækninger. I dag sker det drypvis uden en samlet plan, siger Henrik Friis, som udtrykker bekymring over, om materiellet vil være i stand til at realisere rejsetidsgevinsterne.

 

- Og så skal det være billigere at komme over Storebæltsforbindelsen og også bilisterne kan se frem til hastighedsopgraderinger, når 150 kilometer landevej får øget den tilladte hastighed til 90 km/t, men 70 kilometer motorvej får øget hastigheden til 130 km/t, slutter Henrik Friis.   

 

Kontakt

Branchedirektør Henrik Friis, Danske Anlægsentreprenører, telefon 20 31 15 03
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...