Byggebeskæftigelsen flader ud

På fire år er der skabt 22.400 job i byggeriet, men de seneste kvartaler er byggebeskæftigelsen fladet ud på relativt højt niveau omkring 166.000 beskæftigede. Ny prognose fra Dansk Byggeri er på trapperne

Ifølge Danmarks Statistik var der i 3. kvartal 2017 165.900 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed er byggebeskæftigelsen uændret i forhold til 2. kvartal.

 

- Den kvartalsvise byggebeskæftigelse - populært kaldet byggeriets ”kongetal” - befinder sig på det højeste niveau i otte år. Men kurven er begyndt at flade ud. I løbet af det seneste halve år, er der i denne opgørelse kun skabt 900 nye job, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

- Det er især nybyggeriet, der er i fremgang. Boligbyggeriet er kommet i omdrejninger. I modsat retning trækker især vejanlægsområdet, forklarer cheføkonomen.

 

Siden foråret 2013 er der kommet 22.400 flere beskæftigede i byggeriet. Og det er en logisk følge af så markant en jobfremgang, at adgang til kvalificeret arbejdskraft nu er den vigtigste udfordring i byggeriet.

 

- Men det er i bund og grund en mere positiv udfordring at forholde sig til, end hvis der ikke var nok at lave. Hvis man i de kommende år formår at fastholde et højt aktivitetsniveau, med stabile rammevilkår og uden et voldsomt opadgående løn- og prispres, så er det en gylden mulighed for at få nogle af de mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, med ind i det gode selskab, siger Bo Sandberg.

 

Dansk Byggeri offentliggør i uge 42 en ny økonomisk prognose med forventningerne til blandt andet byggebeskæftigelsen i 2018 og 2019.

 

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...
Scroll til top af siden