Byggekranerne vokser ikke ind i himlen

I juli 2017 blev halvtreds måneders ubrudt beskæftigelsesfremgang på det samlede arbejdsmarked bragt til ophør. I bygge- og anlægsbranchen bliver der dog fortsat skabt job, men Dansk Byggeri forventer, at tempoet i jobskabelsen så småt begynder at gå nedad

Ifølge Danmarks Statistik faldt den sæsonkorrigerede lønmodtagerbeskæftigelse i juli med 1.200 personer, og det er første gang i over fire år, at beskæftigelsen faldt.

- Der er for tiden en positiv udvikling i dansk økonomi, trukket af arbejdsmarked, boligmarked, privatforbrug og med kernesunde offentlige finanser. Og det ændrer en enkelt måned med faldende beskæftigelse ikke på, siger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeris.

- Med færre job i juli blev den flotte stime på halvtreds måneder i træk med fremgang i beskæftigelsen brudt. Det måtte ske på et eller andet tidspunkt, og det er ikke voldsomt overraskende. Den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen, arbejdstidsregnskabet, viste nemlig også fornyeligt et fald i antal arbejdstimer i 2. kvartal, siger Bo Sandberg.

Byggeriet holder fortsat jobfanen højt!
I modsætning til det samlede arbejdsmarked, holdt byggeriet fast i den opadgående trend også i juli, hvor der skabtes yderligere ca. 800 job i byggeri og anlæg. Men også i byggeriet venter Dansk Byggeri en lidt mere moderat jobvækst fremover.

- Det seneste år er byggebeskæftigelsen ganske vist steget med 3,3 procent. Men de præsterede arbejdstimer er kun steget med 1,6 procent. Det er dog en naturlig følge af fire års kraftig jobfremgang, med i alt 21.000 flere beskæftigede, at tempoet nu ventes at gå lidt ned, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

- Byggekranerne vokser trods alt ikke ind i himlen. Nybyggeriet af boliger er fortsat i vækst, mens pilen især på vejanlægsområdet så småt peger nedad, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri offentliggør i oktober en ny økonomisk prognose med beskæftigelses- og aktivitetsskøn for 2018 og 2019.

 

 

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

 

Loading...
Scroll til top af siden