Byggeoverenskomst med rammer for arbejdsmiljø og opkvalificering

Byggegruppen i 3F og Dansk Byggeri er enige om en ny treårig aftale på bygge- og anlægsområdet. Dansk Byggeri fremhæver aftalens fokus på arbejdsmiljø og uddannelse

Print artiklen

Dansk Byggeri udtrykker tilfredshed med den aftale, der er landet på bygge- og anlægsområdet. Efter et sammenbrud lørdag blev der tirsdag formiddag i Forligsinstitutionen skabt enighed om en ny treårig aftale. Her blev der indskrevet forhold om den udenlandske arbejdskraft, der stadfæster en praksis, som branchen også har adresseret i tidligere overenskomster.

 

- Vi har fået en aftale uden store armbevægelser. Det er en aftale, som giver virksomhederne ro til at tilpasse sig de udfordringer, som de vil møde i de kommende år med fx store teknologispring. Vi har derfor især været optaget af at skabe rammer for kompetenceudvikling og ikke mindst af at sikre, at danske virksomheder fortsat er konkurrencedygtige, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, og uddyber:

 

- Overordnet har det handlet om at udvise ansvarlighed, som også var grundtonen i gennembrudsforliget. Det har på lange stræk handlet om at oversætte trenden i de eksisterende aftaler til bygge- og anlægsbranchens aftalekompleks. Det er lykkedes at skrue de mange elementer sammen på en måde, der virker fornuftig på begge sider af bordet.

 

Dansk Byggeri hæfter sig særligt ved de elementer af øget fleksibilitet, som aftalen rummer, og som har været et prioriteret tema. Aftalen bevæger sig i den retning, ligesom der på lønmodtagersiden er imødekommet aftaler på det sociale område med fx fuld lønkompensation ved forældreorlov.

 

Arbejdsmiljø og uddannelse

Især to emner falder i øjnene som særlig interessante på bygge- og anlægsområdet. Det gælder en bred aftale om at knække ulykkeskurven på arbejdsmiljøområdet, og det gælder den rettidige fokus på nødvendig opkvalificering – ikke mindst i forhold til en tilpasning til øget anvendelse af ny teknologi.

 

- Vi mener, at der på arbejdsmiljøområdet er behov for, at arbejdsgivere og lønmodtagere i branchen gør mere ved vejledningen om arbejdsmiljøet. Derfor har vi tilført flere penge til Bambus, der er branchens egen vejledende tjeneste, og Bambus får nu mulighed for at øge sin fokuserede indsats. Der bliver i aftalen også betonet et øget individuelt ansvar for at overholde reglerne på arbejdsmiljøområdet, siger Lars Storr-Hansen.

 

- Teknologiudvikling vil på uddannelsesområdet stille øgede krav til hele branchen – store som små og uanset fag. Der skal ske et generelt kompetenceløft gennem uddannelse og opkvalificering, og den udvikling har vi med overenskomstaftalen adresseret, fastslår Lars Storr-Hansen.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.