Byggeriet går vinteren i møde med 5,2 måneders arbejde i ordrebogen

Det månedlige konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik nærmer sig endelig det positive felt. Det er dog et lidt tvetydigt barometer. På den ene side mangler mange virksomheder arbejdskraft. På den anden side er ordrebeholdningen stabil på moderat niveau

Print artiklen

- Bygge- og anlægsbranchen har siden 2013 befundet sig på en opadgående formkurve. I de seneste par år især på grund af vækst i boligbyggeriet. Derfor er det formentlig også kun et spørgsmål om tid, før den sammensatte, sæsonkorrigerede konjunkturindikator for byggeri og anlæg ryger op i det positive felt. Fra oktober til november tog nettotallet dog et lille dyk fra -1 til -2, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Især beskæftigelsen trækker byggeriets forventninger opad, mens bedømmelsen af ordrebeholdningen er mere pessimistisk.

 

Den største beskæftigelsesfremgang ligger bag os
- Det vidner om, at der allerede har været en langvarig opgangsperiode, og at der fremadrettet ganske vist fortsat ventes vækst, men med knapt så voldsomme vækstprocenter som i de foregående år, siger Bo Sandberg, der forventer en beskæftigelsesvækst i byggeri og anlæg på 3 procent i 2018 og 1 procent i 2019.

 

Som en naturlig konsekvens af de senere års fremgang i byggeri og anlæg er mangel på arbejdskraft rykket øverst på listen af udfordringer. November-målingen bekræfter de seneste måneders stabile tendens til, at omkring 30 procent af byggevirksomhederne angiver rekruttering af kvalificeret arbejdskraft som største udfordring, mens 17 procent oplyser, at de ikke har tilstrækkelig efterspørgsel.

 

Ophedning – men ikke overophedning
I november-målingen fra Danmarks Statistik opgøres byggevirksomhedernes gennemsnitlige ordrebeholdning til 5,2 måneders arbejde. Ordrebeholdningen har gennem 2017 ligget ret stabilt på cirka fem måneder.

 

- Vi har med et lidt tvetydigt konjunkturbarometer at gøre. På den ene side er den sammensatte konjunkturindikator stadig negativ og ordrebeholdningen stabil på moderat niveau. På den anden side er der 31 procent af virksomhederne, der opfatter mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning. Oveni det ligger en stabil årlig lønudvikling på moderat niveau omkring 2,5 procent, siger Bo Sandberg og konkluderer:

 

- Konklusionen er, at det går godt i branchen og at rekruttering af arbejdskraft i øjeblikket er vigtigste udfordring. Der er dog snarere tale om ophedning end overophedning – og det er en ret afgørende forskel.

 

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.