Byggeriet har taget forskerskatteordningen til sig

Nye tal fra Skatteministeriet viser, at byggeriet i stigende grad benytter bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere. Dansk Byggeri fremhæver, at ordningen letter rekruttering af udenlandske eksperter, nu hvor mangel på specialiseret arbejdskraft er tiltagende

Print artiklen

Med virkning fra 2015 sænkede et bredt flertal i Folketinget det månedlige indkomstkrav fra 70.600 til 61.500 kr. for at kunne være på "bruttoskatteordningen for eksperter og nøglemedarbejdere"; populært kaldet forskerskatteordningen. Beløbsgrænsen reguleres årligt og udgør i år 63.700 kr. Der var i 2015 i alt ca. 6.000 udenlandske eksperter tilknyttet ordningen.

 

- Formålet med lovændringen var at tiltrække eksperter til vigtige nøglefunktioner i Danmark. Både for at styrke virksomhedernes konkurrenceposition og for at modvirke fremtidig mangel på specialiseret, højtuddannet arbejdskraft, siger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri.

 

De små tals lov

Nye tal fra Skatteministeriet viser da også en øget anvendelse af forskerskatteordningen i bygge- og anlægsbranchen.

 

- Frem til 2010 var det under fem bygge- og anlægsvirksomheder, der benyttede ordningen. Det tal steg til 18 i 2015, og anvendelsen er givetvis steget yderligere i 2016, som der dog endnu ikke er offentliggjort tal for, siger Bo Sandberg.

 

- Ser man på antal personer, er der tale om "de små tals lov". I 2008-2010 kunne antallet af årlige brugere i byggeriet tælles på to hænder. Men med 111 specialister tilknyttet forskerskatteordningen i 2015 er der tale om en stigende tendens, siger cheføkonomen.

 

Dansk Byggeri har på bagrund af tal fra DA beregnet, at de udenlandske nøglemedarbejdere på forskerskatteordningen udgør 3,5 procent af de ca. 3.200 ansatte i byggevirksomhederne, der i 2015 havde en gennemsnitlig månedlig indkomst på mindst 61.500 kr. Dette lønniveau er som nævnt en af de nødvendige forudsætninger for at kunne være på ordningen.

 

En gevinst for Danmark

Forskerskatteordningen har ændret sig en del gennem årene, men har nu fundet en fornuftig form med en flad bruttoskattesats på knapt 32 pct. af indkomsten (8% Arbejdsmarkedsbidrag og 26% af den resterende indkomst), men uden adgang til forskellige fradrag. Specialiserede udenlandske eksperter kan kun benytte sig af ordningen de første fem år her i landet.

 

- Udenlandske specialister på forskerskatteordningen har en positiv afsmitning på vækst og beskæftigelse i de pågældende virksomheder. Det har bl.a. Kraka og London School of Economics dokumenteret. Også de økonomiske vismænd har påpeget gunstige effekter af udenlandsk arbejdskraft i en lille åben økonomi som vores, siger cheføkonomen og tilføjer:

 

- Skåret ind til benet er navnet vel det største problem ved forskerskatteordningen. Det signalerer i lidt for høj grad hvide kitler og verdensfjern atomfysiker. Men faktisk har hele det brede erhvervsliv, herunder også byggeriet, gavn af de dygtige udenlandske specialister.

 

 

Læs mere om brugen af forskerskatteordningen her

 

 

 

Kontaktinformation
Cheføkonom Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19
Journalist Sofie Mathson, telefon 29 74 94 44

Loading...