Dansk Byggeri: Gode takter fra Klimarådet

Der skal udarbejdes nationale strategier for omstillingen i sektorer som bygninger, transport og landbrug. Samtidig skal der sættes mål for vedvarende energi. Det er anbefalingerne i Klimarådets nye rapport

Print artiklen

I 2018 fremlægger regeringen et udspil til en ny energiaftale for perioden efter 2020. Til det formål har Klimarådet samlet en række anbefalinger. En central anbefaling er, at Danmark fastsætter et mål for andelen af vedvarende energi på 55 % i 2030, hvilket er en højere ambition end det politisk fastsatte mål, vi har i dag, på 50 % vedvarende energi i 2030.

 

- Dansk Byggeri hilser Klimarådets anbefaling velkommen, og ser frem til en tilsvarende anbefaling om mål for energieffektivisering. Hvis vi skal have en så billig og effektiv omstilling som muligt, så skal den grønne omstilling stå på to ben, nemlig vedvarende energi og energieffektivisering, siger Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

 

Klimarådet anbefaler også, at der skal udarbejdes nationale klimastrategier for vigtige sektorer som transport, bygninger, landbrug og affald med konkrete kvantitative pejlemærker for, hvor langt den grønne omstilling inden for sektoren skal være nået i 2030.

 

- Det er meget positivt, at Klimarådet tager en sektor-tilgang, og anbefaler strategier inden for eksempelvis bygningssektoren. Der er mange omkostningseffektive energibesparelser i vores bygninger, som desværre ofte ikke realiseres. En national strategi og pejlemærker inden for de enkelte sektorer, vil helt klart styrke det politiske fokus på virkemidler til energibesparelser og klimareduktioner i disse sektorer, siger Camilla Damsø Pedersen, og fortsætter:

 

- En analyse fra Aalborg Universitet viser et omkostningseffektivt potentiale for 40 % reduktioner i vores bygningers varmebehov frem mod 2050, og Statens Byggeforskningsinstitut har vist, at renoveringer kan spare 1/3 af varmeforbruget i vores bygninger frem mod 2050, så der er nok af pejlemærker at tage fat i.

 

Den nye analyse fra Klimarådet spørger også om Danmark skal benytte teknologineutrale udbud og konkluderer, at princippet om teknologineutralitet i støtten til vedvarende energi er rigtigt. Der kan dog være yderligere hensyn, der begrænser, hvor langt princippet i praksis kan strækkes.

 

- Dansk Byggeri er meget enige med Klimarådet i, at teknologineutralitet er et sundt princip, men ikke i alle henseende. En række teknologier kan vurderes at yde et værdifuldt bidrag til omstillingen af energisystemet på længere sigt. Og der kan være teknologier, som endnu ikke er modne nok til at konkurrere med teknologier, der har været massivt subsidieret i mange år, som fx landmøllerne har, siger Camilla Damsø Pedersen.

 

Kontakt

Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri, telefon 23 28 49 13

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...