Dansk Byggeri ønsker tillykke til ny- og genvalgte borgmestre. Nu begynder det rigtige (sam)arbejde

Valget er overstået og tilbage står og nu at tage fat på arbejdet. Dansk Byggeri glæder sig til samarbejdet. Både om erhvervsvenlighed og partnerskabsaftaler

Print artiklen

Stemmerne er talt op, og alle borgmesterkæderne er nu snart delt ud. Dansk Byggeri ønsker tillykke til både ny- og genvalgte med både en opfordring til og et håb om endnu mere samarbejde og dialog med erhvervslivet i den kommende valgperiode.

 

- Politik er ikke kun kompromisernes kunst, men også samarbejdets. Det glæder vi os til i Dansk Byggeri, siger administrerende direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

 

Erhvervsvenlighed giver mere velfærd
Dansk Byggeris kommuneanalyse 2017 viser, at der fortsat er stor forskel på, hvor erhvervsvenlig den enkelte kommune er. Dansk Byggeri opfordrer derfor til, at erhvervsvenlighed bliver et emne, som optager indehaveren af borgmesterkontoret i de respektive kommuner. Det er nemlig ikke kun til gavn for erhvervslivet, men for alle kommunens indbyggere.

- Erhvervsvenlighed kommer ikke kun virksomhederne til gode. Bedre vilkår for virksomhederne betyder flere arbejdspladser, og det giver i sidste ende kommunen flere midler til kernevelfærd. Derfor opfordrer Dansk Byggeri de valgte borgmestre til at se på, hvordan de kan forbedre kommunens erhvervsvenlighed, siger Lars Storr-Hansen. 

 

Flere partnerskabsaftaler
Dansk Byggeri anbefaler kommunerne at oprette partnerskabsaftaler, som blandt andet skal sikre, at flere unge tager en erhvervsuddannelse.

 

- Partnerskabsaftalerne er et vigtigt og nok det bedste redskab til at få flere til at tage en erhvervsuddannelse, og vi har brug for flere faglærte i fremtiden. Det skal vi arbejde sammen om, siger Lars Storr-Hansen.  

 

Forsøm ikke infrastrukturen
Dansk Byggeris konjunkturanalyse fra oktober 2017 var ikke positiv læsning på anlægsområdet. Det skyldes, at der bliver investeret mindre i blandt andet veje. Det bekymrer Dansk Byggeri.

 

- Vores infrastruktur er utrolig vigtig, og den skal vi udbygge og vedligeholde. Ellers ender infrastrukturen med i stedet for at være grunden til, at man ikke flytter til en bestemt kommune frem for det modsatte, siger Lars Storr-Hansen.

 

Kontaktinformation
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04
Journalist Christina Houlind, Dansk Byggeri, telefon 29 74 94 44

Loading...