Dansk Byggeri ser frem til reformering af affaldssektoren

Det er på høj tid, at affaldssektoren ligesom den øvrige forsyningssektor bliver liberaliseret

Af miljøkonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri

Hos Dansk Byggeri læste vi med stor tilfredshed, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt den 30. oktober på Altinget annoncerede, at regeringen fortsat står ved sin forsyningsstrategi. Der stod også, at man i nærmeste fremtid agter at igangsætte forhandlinger, der kan reformere affaldssektoren. Det er på høj tid, at affaldssektoren ligesom den øvrige forsyningssektor bliver liberaliseret.

 

I Danmark har det været karakteristisk, at der hen over en periode i 90’erne og 00’erne er gennemført en række markedsåbninger af de offentlige virksomheder, hvor staten har været frontløberen. For eksempel med en liberalisering af teleområdet og senere ved en liberalisering af markederne for strøm og naturgas. Det er derimod gået trægt med tilsvarende initiativer i forhold til de dele af forsyningssektoren herunder affaldsområdet, som er på kommunale hænder.

 

Igennem 00’erne blev der taget skridt til en sådan liberalisering, da man gennemførte forsyningsreformen, der omfattede vandforsyningen og spildevandshåndteringen. Men reformen omfattede desværre ikke fjernvarmesektoren og affaldssektoren, som er indbyrdes forbundne gennem affaldsforbrændingen. Reform- og privatiseringsprocessen gik således i stå.

 

Den nok mest tungtvejende årsag til stilstanden er vel, at de kommunale forsyningsydelser traditionelt ikke nyder den store politiske opmærksomhed. Selv om de er finansieret ved brugerafgifter, og selv om de samlet udgør en stor udgiftspost for de enkelte husstande og virksomheder.

 

Oven i dette skal man lægge, at selve indretningen af det kommunale styre har gjort selskabernes bestyrelsesposter og den medfølgende aflønning til en afgørende faktor, når der skal konstitueres efter kommunalvalget.

 

Kort og godt mener Dansk Byggeri, at der er behov for åbne regnskaber, reel adskillelse af rollerne som myndighed og producent, og klare grænser for kommunalt ejede selskabers aktiviteter.

 

Det sidste skal være et opgør med såvel den såkaldte in-house-regel. Den betyder, at selskaberne selv kan producere mange ydelser, der burde udbydes til private leverandører, som et opgør med, at selskaberne kaster sig over nye forretningsområder – områder, der reelt medfinansieres af den egentlige forsyningsaktivitet.

 

Lad der nu ikke gå for lang tid med de politiske forhandleringer. Usikkerheden har varet længe nok, og, som Dansk Byggeri også har udtrykt på utallige evalueringer af affaldsreformerne, er der behov for ro og sikkerhed omkring branchens rammevilkår. Derfor ser vi frem til en snarlig afsluttende forhandling i begyndelsen af 2018.

Loading...
Scroll til top af siden