Dansk Byggeri vil sikre yderområder adgang til kapital

Dansk Byggeri foreslår sammen med SF at forbedre lånemuligheder for borgere og virksomheder i landdistrikterne. Det skal ske gennem et nyt finansieringsinstitut, som kan låne penge direkte til små virksomheder og boligejere med en sund økonomi

Print artiklen

Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen har sammen med SFs formand, Pia Olsen Dyhr, peget på, at det er urimeligt vanskeligt for sunde virksomheder og helt almindelige familier at låne penge fra de traditionelle finansieringskanaler, hvis ens postnummer forbindes med de såkaldte yderområder.

 

- Hvis politikerne virkelig mener, at det skal være muligt at bo og arbejde i hele Danmark, så er vi altså nødt til at finde løsninger, som gør det muligt at drive og udvikle virksomheder i alle dele af landet. Vi må også sørge for, at boligejere sikres bedre lånevilkår, selv om postnummeret er i rødt i banken eller hos realkreditten, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Dansk Byggeri er derfor sammen med SF gået i brechen for et forslag om et nyt finansieringsinstitut, der kan være med til at sikre lånemuligheder i hele Danmark.

 

Erhvervsministeriet konkluderer i sin udlånsredegørelse, at der er sket et strukturelt skift i adgangen til lånefinansiering. Små virksomheder har fået sværere ved at låne penge. Det bør ifølge Dansk Byggeri advare os om, at der er en systemfejl, som politikerne må rette op på, hvis sunde virksomheder skal overleve.

 

Det gælder også det berømmede realkreditsystem, som desværre har vist sig utilstrækkeligt på dette område, idet der er områder i Danmark, som ikke har fair lånemuligheder.

 

- Det er derfor, vi må handle. Det kan ske ved at lade staten skyde penge ind i et helt nyt finansieringsinstitut. Et finansieringsinstitut som kan låne penge direkte til små virksomheder og boligejere med en sund økonomi, siger Lars Storr-Hansen. Dansk Byggeri og SF peger på det tidligere FIH - Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk som inspiration.

 

FIH tilbød fra starten fastforrentede lån til under markedsrenten uden løbende gebyrer. Det lod sig blandt andet gøre på grund af et rentefrit indskud af staten. FIH skaffede lånemidlerne ved at sælge obligationer, som det kendes fra realkreditten, og lånte pengene ud som en bank. Risikoen for tab bar FIH selv.

 

- FIH var ikke mere risikovillig end andre banker og kreditinstitutter. Men ved at fokusere på landdistrikterne med egne filialer, kom man tættere på virksomhederne og fik en bedre viden om deres forretning. Dermed blev FIH en af årsagerne til det industrielle opsving i Danmark i efterkrigstiden, forklarer Lars Storr-Hansen, som dog også understreger, at et nyt finansieringsinstitut med et statsligt indskud ikke behøver at fungere på nøjagtig samme måde som FIH.

 

- Måske kunne det være en sag for pensionskasserne? Det vigtigste er, at vi politisk sikrer de nødvendige forudsætninger for vækst i hele Danmark. Så det igen bliver muligt at bo, arbejde og drive virksomhed overalt i Danmark, som politikerne siger, er deres ønske.

 

 

 

Kontaktinformation
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.