Danskerne ønsker at fortsætte håndværkerfradraget

Dansk Byggeri glæder sig over, at danskerne har taget håndværkerfradraget til sig. Syv ud af ti ønsker håndværkerfradraget videreført. En ny analyse viser, at håndværkerfradraget po-tentiel kan flytte 10-15 mandater ved et valg

Print artiklen

Håndværkerfradraget har levet en omtumlet tilværelse med tidsbegrænsninger og politiske til- og fravalg af, hvad der giver fradrag. Alligevel er ordningen blevet omfavnet af danskerne, og stort set hele befolkningen har kendskab til eller har hørt om håndværkerfradraget.

 

69 procent ser gerne fradraget videreført efter 2017, og næsten halvdelen peger her på, at alle almindelige håndværkeropgaver bør være omfattet af fradraget.

 

- Det er glædeligt, at det så klart er lykkedes at fastholde danskernes opmærksomhed på håndværkerfradraget. Fradraget har simpelthen gjort fakturaen efterspurgt, siger Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen til en analyse, som YouGov har lavet for Dansk Byggeri.

 

Læs YouGov-analysen i sin helhed

 

Flytter stemmer og mandater

Dansk Byggeri har udover dokumentation for kendskabet til ordningen set på ordningens politiske betydning. Og resultatet er værd at lytte til på partikontorerne rundt omkring på Christiansborg. Næsten hver fjerde, 23 procent, giver udtryk for, at håndværkerfradraget har betydning for, hvor de sætter deres kryds ved et kommende valg. Otte procent vil overveje at flytte deres stemme til et parti, som ønsker at videreføre håndværkerfradraget.

 

- Det viser måske også, at den politiske debat ikke er helt i sync med den opfattelse, danskerne deler med hinanden rundt om i landet om ordningen. Håndværkerfradraget er populært og har potentiale til at flytte 10-15 mandater til fordel for fradraget, siger Lars Storr-Hansen og tilføjer:

 

BoligJobordningen eller håndværkerfradraget, som det populært kaldes, blev indført i 2011 og har siden 2016 været målrettet energibesparende håndværkerydelser og service.

 

- Ordningen er i forhold til fx en tilsvarende svensk ordning relativt beskeden, men den har appel til mange. Især den oprindelige ordning med frit valg mellem brede håndværksydelser og service var populær, og der er da også flest, som ønsker den fritvalgsordning af fradraget tilbage, hvis ordningen ender med at blive videreført og gjort permanent, siger Lars Storr-Hansen.

 

YouGov har indsamlet svar fra i alt 1.008 personer over 18 år via internettet i dagene 28. juli til 31. juli 2017. Resultatet viser, at 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget, og at det nyder bred udbredelse over hele landet, selvom der er klart flest vest for Storebælt, der bruger ordningen.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.