Der var gang i byggekraner og tommestokke i første kvartal

Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. kvartal en beskeden sæsonkorrigeret fremgang på 0,2 procent i antal arbejdstimer på det samlede arbejdsmarked, men 1,4 procent i byggeri og anlæg

Print artiklen

Byggeriet hører til de brancher, der bidrager kraftigst til det økonomiske opsving. Der skabes mange nye job, og der blev i 1. kvartal præsteret 1,4 procent flere arbejdstimer indenfor byggeri og anlæg end i det foregående kvartal. Det svarer til en fremgang på 2.100 beskæftigede.

 

Glæde i byggeriet
I erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri glæder cheføkonom Bo Sandberg sig over udviklingen:
 

- Arbejdstidsregnskabet er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen, og de nye tal bekræfter, at byggeriet hører til blandt opsvingets lokomotiver sammen med nogle af servicesektorens brancher som fx erhvervsservice og turisme.


Boligbyggeriet trækker op
Det er primært boligbyggeriet, der trækker den økonomiske og jobmæssige fremgang i bygge- og anlægsbranchen.
 

- For byggeriet er det også vigtigt at holde øje med vejret, og en mild vinter har været med til at fastholde et højt aktivitetsniveau i de første måneder af 2017.
 

Rekruttering rykker op
I takt med den positive udvikling på arbejdsmarkedet er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft rykket øverst på dagsordenen. Dansk Byggeri maner overophedningsspøgelset i jorden, men opfordrer samtidig til rettidig omhureform.
 

- Byggeriet befinder sig med ca. 165.000 beskæftigede godt og vel i en konjunkturmæssig normalsituation, og pilen peger fortsat opad – om end ikke så stejlt som fra 2014 til 2016, siger Bo Sandberg og fortsætter:
 

Stor dynamik – men sælgers marked nærmer sig
- Branchen præsterede i 2016 godt og vel den samme værdi som i 2007, men på grund af digitalisering og forbedret produktivitet gjorde man det med 26.500 færre beskæftigede. Samtidig er bygge og anlæg præget af stor dynamik med mange jobskift og personalemæssig gennemstrømning ind og ud af branchen.
 

Bo Sandberg understreger dog, at branchen nu skal vænne sig til, at man ikke længere kan vælge og vrage mellem den kvalificerede arbejdskraft. Det er ikke længere købers marked, som det var under finanskrisen.
 

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.