Det haster at få Energikrav 2020 meldt ud

Dansk Byggeri ønsker en snarlig udmelding om Energikrav 2020. Byggebranchen har brug for klare sigtelinjer at arbejde ud fra

Print artiklen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ikke som forventet meldt de energikrav ud, som bliver gældende allerede fra 2018 og senest i 2020 for alt byggeri.

 

- Det er overraskende, at de nye energikrav ikke er meldt ud i forbindelse med den høring af Bygningsreglementet, som træder i kraft 1. januar 2018. Det er uheldigt for branchens aktører, hvad enten det er materialeproducenter, rådgivere eller udførende virksomheder. Uvisheden betyder, at branchen ikke ved, hvad der sigtes imod, og de manglende energikrav gør det umuligt at levere den nødvendige produktudvikling og innovation, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Michael H. Nielsen gør opmærksom på, at 2020-kravene forventes at gælde for alt statsligt byggeri fra 1. januar 2018 og for kommunalt og regionalt byggeri fra 1. januar 2019.

 

- Det er naturligvis et problem. Der er reelt kun få måneder til, at kravene i statens byggerier træder i kraft, siger Michael H. Nielsen.

 

Klare anbefalinger
Der bliver i dag projekteret på baggrund af det eksisterende Bygningsreglement og de forventede 2020 krav, som de blev meldt ud helt tilbage i 2009. Hvis energikravene ikke justeres vil det medføre urentable energiinvesteringer, idet energirammen reduceres med 25 procent i 2020 og for offentligt byggeri allerede fra 2018 og 2019.

 

- Det burde egentlig ikke være svært at skære igennem. En bred kreds af aktører i bygge- og energibranchen præsenterede i forsommeren 2017 en Roadmap med klare anbefalinger. Fx foreslås det på baggrund af økonomiske analyser at fastholde de nuværende BR15 niveauer for energi, også for 2020 byggeriet, fortæller Michael H. Nielsen og tilføjer:

 

- Vores appel til energipolitikerne og de relevante ministerier er, at det faktisk haster ganske meget, og at der ikke er tid til, at der går ”Christiansborg-drilleri” i sagen. Det er uholdbart, at kravene til bygningers energiforbrug ikke er kendt få måneder før ikrafttræden.

 

Kontakt
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Pressechef Mogens hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...