Dødt løb mellem mangel på opgaver og mangel på arbejdskraft

Der knytter sig en del interesse til de månedlige stemningsmålinger, nemlig Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for byggeri og anlæg. Marts måned viser ingen store udsving, idet den sammensatte konjunkturindikator for byggeriet uændret er på -4 i marts 2017

Print artiklen

I Dansk Byggeri er der flere gange blevet gættet på, hvornår Danmarks Statistiks konjunkturindikator går fra minus til plus. Og selvom det går bedre og bedre, er der endnu et stykke vej til det positive felt.

 

- Bygge- og anlægsbranchen har i øjeblikket de mest positive fremtidsforventninger siden finanskrisen ramte os i 2008. Men formelt set har Danmarks Statistiks konjunkturindikator for byggeri og anlæg endnu ikke bevæget sig op i det positive felt.

 

- Forventningen var, at det ville ske i 2016, men mon ikke det trods alt kommer til at ske i løbet af i år i stedet for, spørger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg og fortsætter:

 

- Optimismen i bygge- og anlægsbranchen skyldes især tre forhold. Der er godt gang i nybyggeriet af boliger, og også markedet for de eksisterende boliger er i bedring, hvilket kaster flere renoveringsopgaver af sig. Endelig ligger det offentlige byggeri forholdsvis højt ovenpå en solid bund af hospitalsbyggerier, siger Bo Sandberg.

 

Som en naturlig konsekvens af de bedre tider i byggeri og anlæg - med godt 18.000 flere beskæftigede lønmodtagere siden 2013 - er mangel på arbejdskraft rykket øverst på listen over udfordringer. Og ifølge Danmarks Statistiks nye publikation er det en udbredt udfordring i flere EU-lande, men især i Sverige hvor over 50 procent af byggevirksomhederne angiver mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning.

 

- I marts 2017 er det virksomheder, svarende til 20 procent af byggebeskæftigelsen, som mangler kvalificeret arbejdskraft, mens 21 procent omvendt mangler arbejdsopgaver. Men det gør naturligvis ikke den danske udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft mindre, at halvdelen af virksomhederne i vores naboland Sverige angiveligt også mangler arbejdskraft. På nogle specialiserede områder konkurrerer vi om at tiltrække den samme arbejdskraft. Man skal dog nok trods alt ikke overdrive betydningen heraf, understreger Bo Sandberg.

 

 

 

Kontaktinformation
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.