En fin lille pakke – med vigtige initiativer og positiv signalværdi

Dansk Byggeri peger på, at andet trin i regeringens tretrinsraket, erhvervsudspillet, med lutter er-hvervsvenlige initiativer flugter fint med skatteudspillet. Beløbsmæssigt er det en mindre pakke, men der er alligevel vigtige initiativer og positiv signalværdi. Dansk Byggeri glæder sig over, at aktieindkomstskatten lempes

Print artiklen

Regeringen har fremlagt 22 initiativer, der skal stimulere iværksætteri, aktiekultur og erhvervslivets rammevilkår. Økonomisk er der tale om små dryp, der dog kan få stor betydning. I 2018 afsættes der i alt 800 millioner kr. stigende til knapt 2 milliarder kr., når pakken er fuldt indfaset i 2025.

 

- Det er en spændende buket af erhvervsvenlige tiltag. Fx håber jeg, at den kan danne grobund for en engagerende dansk aktiekultur. Der er nu 53 ud af Folketingets 179 mandater bag forslagene – det er en god start, og umiddelbart må man formode, at de fleste af forslagene får en let politisk gang på jorden, sige adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Kapital til små og mellemstore virksomheder
Dansk Byggeri glæder sig over, at regeringen har fokus på at tilvejebringe mere kapital til små og mellemstore virksomheder.

 

- Vi hilser idéen om en aktiesparekonto velkommen. Her har svenske erfaringer vist, at en sådan ordning stimulerer til en helt anden aktiekultur, end vi i dag kender til i Danmark. Det er også en positiv overraskelse, at regeringen foreslår at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten. Tilsammen bør disse tiltag kunne sikre mere kapital, også til byggeriets smv´ere, siger Lars Storr-Hansen og fortsætter:

 

- Aktiesparekontoen er målrettet børsnoterede virksomheder. Derfor er det også både godt og nødvendigt, at den suppleres med et nyt investorfradrag, der målrettes unoterede smv-virksomheder.

 

Digitalisering af smv´ere på dagsordenen
Dansk Byggeri glæder sig over, at regeringen med nye strategier for digitalisering og cirkulær økonomi sætter ind på et meget ømt punkt, der kan få stor betydning for den fremtidige vækst og velstand.

 

- I 2018 afsættes der 125 millioner kroner, som skal bidrage til at give et digitalt løft til smv´ere. Det er en investering, der tjener sig mangefold ind blandt andet i produktivitetsgevinster, hvis man kommer i mål med en øget digitalisering af samfundets rygrad af små og mellemstore virksomheder, siger Lars Storr-Hansen.

 

Billigere over Storebælt
I en tid, hvor der er godt gang i hjulene på arbejdsmarkedet, er det ekstra vigtigt at sætte fokus på øget mobilitet. Derfor er det ifølge Dansk Byggeri et fornuftigt forslag fra regeringen at sænke taksten for at køre over Storebælt.

 

- Den høje brugerbetaling på Storebælt udgør en barriere for mobilteten for både erhvervsvirksomheder og medarbejdere. Lavere pris over Storebælt giver et lille bidrag til at øge arbejdskraftoplandet på Fyn og Vestsjælland. Men det er vigtigt samtidig at prioritere infrastrukturinvesteringer, så den øgede mobilitet ikke bare drukner i øget trængsel på vejene, pointerer Lars Storr-Hansen.

 

Kontakt
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...