Energikommissionen: Energieffektivisering er afgørende for den grønne omstilling

Energikommissionen slår nu endeligt fast, at energieffektivisering skal spille en vigtig rolle, hvis den grønne omstilling skal lykkes

Print artiklen

Regeringen nedsatte i 2016 Energikommissionen for at få input til udvikling af energi- og klimapolitikken frem mod 2020 og 2030. De input er nu fremlagt, og Energikommissionen fremhæver nødvendigheden af en energipolitik, der indeholder en omkostningseffektiv kombination af energieffektivisering, udbygning af vedvarende energi og elektrificering.

 

- Energikommissionen har præsenteret en lang række fornuftige anbefalinger. Vi er særligt glade for, at det én gang for alle bliver slået fast, at potentialet for energibesparelser er stort, og at energieffektivisering er en vigtig del af løsningen for at nå målet om et samfund baseret på 100 procent vedvarende energi, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

 

Danmark er langt fremme i forhold til at levere løsninger inden for energieffektivisering, og kommissionen anbefaler, at energieffektivisering skal prioriteres, når det er mere omkostningseffektivt end udbygning med vedvarende energi.

 

- Det er en indlysende pointe, og vi skal huske på, at desto lavere et energiforbrug vi har, desto lettere bliver det at opfylde målet om 100 procent vedvarende energi i 2050. Derfor er det godt at have fokus på balancen mellem investeringer i vedvarende energi og investeringer i energieffektivisering, siger Michael H. Nielsen, og tilføjer:

 

- Det er samtidig vigtigt at forstå, at et forbedret indeklima og øget komfort er en vigtig sidegevinst ved energieffektivisering, som man også bør være bevidst om.

 

I forhold til energispareindsatsen anbefaler Energikommissionen en omlægning med henblik på at sikre en mere markedsbaseret og teknologineutral indsats. Det bør således analyseres, om indsatsen skal målrettes mod erhvervene kombineret med en selvstændig indsats rettet mod eksisterende bygninger.

 

- Energiselskabernes energispareindsats er, som den er tilrettelagt i dag, ikke det rigtige instrument til at få realiseret de potentialer, der er for energibesparelser i vores bygninger. Derfor byder vi også forslaget om, at der skal laves en ny model for energispareindsatsen, meget velkommen, siger Michael H. Nielsen, som i den forbindelse advarer mod, at det kun er de billigste energibesparelser i erhvervslivet, der realiseres igennem indsatsen.

 

- Skal vi nå i mål omkostningseffektivt i 2050, skal der også ske energibesparelser i vores bygninger. Og her er det vigtigt, at de realiseres, når bygningen alligevel står over for at skulle renoveres, ellers kommer muligheden måske først igen om 20-30 år - en pointe som også Energikommissionen kommer med, siger Michael H. Nielsen. 

 

Læs mere om Energikommissionen her

 

 

 

Kontaktinformation
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...