Flere går i gang med en håndværkeruddannelse

De nyeste praktikpladstal viser, at det går fremad med at få flere til at starte på en uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet. Samtidig falder antallet af elever i skolepraktik. En god udvikling, som helt sikkert vil fortsætte, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl

Opgørelsen fra Undervisningsministeriet viser, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler i bygge- og anlægsbranchen de første 10 måneder af 2017 er lidt under 6.900. Det er knap 900 flere aftaler end samme periode året før, og det svarer til en stigning på knap 15 procent.

 

Denne udvikling skal ses i relation til den generelle negative udvikling blandt erhvervsuddannelser, der viser et fald på mere end 1.900 uddannelsesaftaler. Dermed går erhvervsuddannelserne samlet set tilbage på trods af den fine fremgang inden for bygge- og anlæg.

 

Det bliver brug for uddannede murere, tømrere, bygningsmalere, struktører og snedkere i fremtiden. I 2027 risikerer vi at mangle 17.000 håndværkere.

 

Færre i skolepraktik

- Vi har set den positive tendens inden for vores branche i et godt stykke tid, så jeg er meget optimistisk i forhold til fremtiden. Især er det meget glædeligt, at vi ser et fald i antallet af elever i skolepraktik, og jeg er sikker på, at denne udvikling vil fortsætte, siger Louise Pihl.

 

I perioden er antallet af lærlinge i skolepraktik faldet med 215 elever. Det svarer til, at der ved udgangen af oktober 2017 var godt 15 procent færre skolepraktikelever inden for bygge- og anlægsfagene.  

 

- Vi er inde i en positiv gænge med at flere unge får praktikpladser, og færre går i skolepraktik. Samlet set er flere i gang med en uddannelse inden for bygge og anlæg. Jeg synes, det lysner, men vi har ikke råd til at læne os tilbage og slappe af. Det er fortsat en kæmpe udfordring at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne, og der er stadig brug for fokus på at få de sidste ud af skolepraktik, siger Louise Pihl.

 

Kontakt

Underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri, telefon 25 66 63 12

Kommunikationskonsulent Karin Skolnik, Dansk Byggeri, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden