FORSK2025 vedrører også byggeriet

FORSK2025-kataloget udpeger forsknings- og udviklingsområder, der er perspektiver i. Og-så udvikling inden for bygninger, byer og infrastruktur er på den forskningspolitiske dagsorden med udvikling af produkter og processer på bygge- og anlægsområdet

Print artiklen

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har netop lanceret FORSK2025-kataloget. Det er resultatet af et grundigt forarbejde, der identificerer væsentlige forskningsområder, som Danmark bør prioritere.

 

Danske styrkepositioner
Dansk Byggeri har deltaget aktivt i processen, som nu barsler med centrale, nationale og globale udfordringer, hvor Danmark har og i fremtiden kan få væsentlige styrkepositioner.

 

Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, fremhæver følgende områder fra FORSK 2025:

 

- Jeg hæfter mig ikke blot ved de tekniske og konkrete løsninger, der skal leveres på bygge- og anlægsområdet, når vi skal give bud på fremtidens bygninger, fysisk infrastruktur og byer.

 

For bygge- og anlægsområdet er det også interessant at tale med om Danmark som digital foregangsland, et effektivt, integreret og intelligent energisystem og bestemt også udvikling af cirkulær økonomi og miljøteknologi.

 

Byggeriet deltager aktivt
Michael H. Nielsen pointerer, at byggeerhvervet har deltaget aktivt med indspil til FORSK2025-kataloget, og har oplevet en stor lydhørhed og involvering i hele processen.

 

- Det vil vi gerne kvittere for. Der har været et konstruktivt samarbejde med forsknings- og udviklingsinstitutionerne indenfor byggeriet samt byggeriets organisationer. Det har bidraget til at få placeret centrale udfordringer med globalt markedsperspektiv i FORSK2025-kataloget. Så nu handler det om at få afsat økonomiske midler til forskning og udvikling inden for bygge- og anlægsbranchen, siger Michael H. Nielsen.

 

Byggeriet har nøglen
Dansk Byggeri understreger, at bygge- og anlægsbranchen har nøglen til løsning af en række væsentlige samfundsudfordringer fx den grønne omstilling, udvikling af digitale arbejdsmetoder, en effektiv infrastruktur, der kan modstå klimaudfordringer. Alt sammen løsninger der skal skabe effektive rammer om virksomheders og borgeres hverdag

 

- Det er væsentligt med en tæt involvering af bygge- og anlægsbranchens virksomheder med henblik på at omsætte forskning til viden og produkter, der tjener det danske samfund og danner grundlag for eksport af produkter og systemløsninger, slutter Michael H. Nielsen.

 

Link til FORSK2025-kataloget

 

Kontakt
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.