Håndværkerne arbejder i snit 7,4 timer pr. arbejdsdag året rundt

Med 1.654 præsterede arbejdstimer i snit i 2016 var de beskæftigede i byggeri og anlæg flittigst af alle de større brancher på arbejdsmarkedet. Det svarer nemlig til 7,4 timer pr. arbejdsdag året rundt i al slags vejr

Print artiklen

- Ifølge Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab blev status for byggeriet i 2016 6.400 flere beskæftigede, svarende til en jobvækst på 4,0 procent, og bygningsarbejderne præsterede 4,6 procent flere arbejdstimer end i 2015, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Status for det samlede arbejdsmarked i 2016 blev, at beskæftigelsen steg med 45.800 personer, svarende til et plus på 1,6 procent. Den præsterede arbejdstid steg i 2016 med 1,5 procent.

 

- Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen, og de nye tal bekræfter de seneste tre til fire års positive udvikling på det danske arbejdsmarked, siger Bo Sandberg.

 

Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab tyder ifølge Dansk Byggeri også godt for byggebeskæftigelsen i år:

- Arbejdstiden er både i 2014, 2015 og 2016 steget lidt mere end beskæftigelsen. Det vil sige, at man år for år trækker lidt større veksler på branchens kernetropper. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre i et vist stykke tid, og derfor peger pilen mod flere nyansættelser i 2017. Og vi ser da også efterhånden stigende udfordringer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, siger cheføkonomen.

 

Dansk Byggeri har på baggrund af Danmarks Statistiks nationalregnskab beregnet branchernes gennemsnitlige præsterede arbejdstid i 2016. Her viser det sig, at bygge- og anlægsbranchens beskæftigede (både lønmodtagere og selvstændige) ligger helt i top med et gennemsnit på 1.654 præsterede arbejdstimer, svarende til 7,4 timer dagligt året rundt, når der tages udgangspunkt i DA-LO-standardarbejdsåret på 223 arbejdsdage. Til sammenligning er gennemsnittet for det samlede arbejdsmarked 1.411 timer i alt, svarende til blot 6,3 timer pr. arbejdsdag.

 

- Det er ikke altid, at byggebranchen får anerkendelse for det store samfundsansvar, man løfter, fx hvad angår skabelsen af nationalformuen og uddannelse af lærlinge. Også når vi ser på præsteret arbejdstid, lykkes det i snit en håndværker - trods svingende konjunkturer og vejrlig - at præstere væsentligt flere årlige arbejdstimer, end en gennemsnitlig beskæftiget i fx industri eller handel gør, siger Bo Sandberg.

 

 

 

Gennemsnitlig præsteret årlig arbejdstid pr. beskæftiget i 2016 fordelt på brancher:

  • Byggeri og anlæg 1.654 timer

  • Industri 1.565 timer

  • Landbrug mv. 1.518 timer

  • Erhvervsservice 1.481 timer

  • Samlet arbejdsmarked 1.411 timer

  • Offentlig sektor 1.357 timer

  • Handel/transport mv. 1.301 timer

 

Kilde: Dansk Byggeris egne beregninger pba. Danmarks Statistiks nationalregnskab, tabel NABB10

 

 

 

Kontaktinformation
Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Mogens Hjelm, pressechef i Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.