Højeste byggebeskæftigelse i otte år

Som forventet i Dansk Byggeris konjunkturanalyse befinder byggebeskæftigelsen sig på en stabil opadgående kurve, og den rundede 165.000 i 1. kvartal 2017. Det er ikke kun godt for bygge- og anlægsbranchen, men for hele samfundsøkonomien. 1.000 nye byggejob giver 530 job i andre brancher

Print artiklen

Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. kvartal 165.000 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 2.300 flere end i det foregående kvartal og det højeste aktivitetsniveau siden 2009.

 

- Det er især nybyggeriet, der er i fremgang. Boligbyggeriet er endelig kommet i omdrejninger og suppleres blandt andet af de offentlige byggerier af superhospitaler. Hertil kommer, at vi har haft en relativt mild vinter, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

 

Gennemsnittet for byggeriets "kongetal" har siden år 2000 været på ca. 161.000 beskæftigede indenfor byggeri og anlæg, så med et aktuelt niveau på 165.000 befinder branchen sig for alvor i det positive felt.

 

- Det er ikke kun godt for bygge- og anlægsbranchen, at der er fremgang i byggeriet. Boliginvesteringerne er i øjeblikket en af de største vækstmotorer i samfundsøkonomien overhovedet. Og for hver gang der skabes 1.000 nye job i bygge- og anlægsbranchen, skabes der som afledt effekt ca. 530 nye job i andre brancher som transport, handel, industri, arkitekt-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed mv., forklarer Bo Sandberg.

 

Siden 2013 er der kommet 21.500 flere beskæftigede i byggeriet, og det er en logisk følge af den markante jobfremgang, at adgang til kvalificeret arbejdskraft nu er blevet branchens største aktuelle udfordring.

 

- Men det er i bund og grund en mere positiv udfordring at forholde sig til, end hvis der ikke var nok at lave. Og hvis man i de kommende år formår at fastholde et stabilt, højt aktivitetsniveau uden et voldsomt opadgående løn- og prispres, så er det en gylden mulighed for at få nogle af de mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, med ind i det gode selskab, siger cheføkonomen.

 

I takt med konjunkturnormaliseringen og byggeriets stigende formkurve støder vi ofte på synspunktet om, at så skal der holdes igen med de offentlige investeringer. Men Dansk Byggeri fraråder på det kraftigste "stop and go-politik" og konstant skiftende rammevilkår.

 

- Dels er Femern-forbindelsen allerede udskudt på ubestemt tid. Dels er store infrastrukturprojekter svære at styre efter pga. lang planlægningshorisont. Og endelig er det umuligt at hæve samfundets produktivitet med et nedslidt kapitalapparat og en infrastruktur, der ikke er tidssvarende. Der bør tværtimod laves en langsigtet investeringsplan, hvor man styrer efter den samfundsøkonomiske forrentning af projekterne, siger cheføkonom Bo Sandberg.

 

 

 

Kontaktinformation
Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Sofie Mathson, journalist i Dansk Byggeri, telefon 29 74 94 44

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.