Hovsa-hasteindgreb er gift for solceller i Danmark

Det danske solcellemarked bliver udsat for konstante benspænd. Med det senest hovsa-hasteindgreb er politikerne og embedsværket godt i gang med af fjerne den rest af tillid, der er tilbage, i forhold til at investere i solcellemarkedet, mener Dansk Byggeri

Ministerens hasteindgreb i forhold til udbygningen med solenergi lægger gift ud for det private engagement og villighed til at investere i grøn omstilling af vores energisystem. Det slår Dansk Byggeri fast i et kortfristet høringssvar til Energistyrelsen.

 

- Energi-, forsynings- og klimaministeren fjerner ganske enkelt tilliden til de investeringer, der foretages af boligselskaber, virksomheder og forretningsdrivende, når han med et snuptag fjerner forudsætninger for investeringen. Det nye hasteindgreb har derfor vidtrækkende konsekvenser i forhold til det private engagement og investering i grøn omstilling, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

I forslaget vil energi-, forsynings- og klimaministeren afskaffe nettoafregning, afgiftsfritagelse, for store solcelleanlæg, og det kommer også til at gælde allerede eksisterende anlæg. Det vil ramme virksomheder, boligforeninger og andre med anlæg på mere end 6 kW. Det er således fremover kun husholdninger, der kan opnå afgiftsfritagelse, og kun husholdninger med anlæg, der er mindre end 6 kW.

 

Formålet er at spare staten for udgifter på 1,2 milliarder kroner frem mod 2030. Lovforslaget blev udsendt lørdag d. 20. maj og der er høringsfrist 24. maj kl. 10. Dansk Byggeri er kritiske overfor såvel den korte høringsfrist som ikke mindst indholdet i forslaget.

 

- Lovforslaget forringer vilkårene for investorer i solcelleanlæg, Det er dybt uhensigtsmæssigt, at der i tide og utide laves indgreb med tilbagevirkende kraft. Det skaber alt for stor usikkerhed på markedet, og en risiko for fordyrede projekter. Dansk Byggeri vil gerne opfordre til, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udarbejder en langsigtet plan for fremme af udbygningen med solceller. Solceller kan og bør være en naturlig brik i den grønne omstillingen mod et samfund baseret 100 pct. på vedvarende energi i 2050. Men det er gift for marked med disse konstante politiske ændringer i rammevilkårene, fastslår Michael H. Nielsen.

 

Dansk Byggeris kritik af den slingrende kurs for rammebetingelser for vedvarende energi, VE, kan ikke, som ministeren ellers forsøger, sælges som rettidig omhu.

 

 – Det er dybt beklageligt at ministeriet ikke evner at få skabt rammebetingelser, der matcher den teknologiske udvikling samt den konstante prisudvikling i markedet for VE-løsninger. Det vil være ægte rettidig omhu, hvis der blev lagt vægt på at få etableret fornuftige langsigtede vilkår for etablering af solcelleanlæg. Det er naturligt nok, at støtten til vedvarende energiteknologier vurderes i takt med den løbende teknologiske udvikling, men der bør være helt klare rammer og vished om eventuelt fremtidige justeringer,  hvis der skal være et privat engagement i den grønne omstilling frem mod 2050, pointerer Michael H. Nielsen.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.