Kritik af energispareordningen kalder på ny begyndelse

Dansk Byggeri er ikke overrasket over den kritik, som Rigsrevisionen har rettet mod energiselskaberne og deres håndtering af energispareordningen. Der er brug for at nytænke energispareindsatsen, som skal bidrage til realisering af den danske målsætning om et energisystem fri af fossile energikilder frem mod 2050

Rigsrevisionen mener, at der har været utilstrækkeligt tilsyn med energispareordningen. Statsrevisorerne rettet samtidig kritik mod ministeriet, som de mener ikke har evnet, at holde omkostninger til ordningen nede.

 

- Kritikken går så langt, at der rettes mistanke mod energiselskaberne om misbrug af energispareordningen. Det er alvorlig kritik, der kalder på et opgør med den nuværende ordning. Og det kalder på en ny begyndelse for energispareindsatsen, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Energiselskaberne har i dag via en frivillig aftale forpligtet sig til at realisere energibesparelser hos slutbrugerne af energi. Langt størstedelen af energiselskabernes mål blev i 2016 realiseret i produktionserhvervene med 41 procent efterfulgt af husholdningerne med 23 procent og handel og service med 16 procent.

 

- Det er altså ikke i tilstrækkelig grad lykkes energiselskaberne at opfylde hensigten fra den gældende energiaftale af 2012 om at fokusere på bygningers tag, ydervægge, vinduer og døre. Blot 11 procent af energibesparelserne blev i 2016 realiseret i disse bygningsdele mod 22 procent i 2012, fortæller Michael H. Nielsen og tilføjer:

 

- På den baggrund bør indsatsen helt ændres, så vi fremover fokuserer på reelle energibesparelser hos slutbrugeren af energi og ikke på optimering af ledningsnet, konvertering til varmepumper og lignende, som i dag kan tælle med som energibesparelser.

 

Dansk Byggeri vurderer, at en fremtidig ordning bør forankres hos en ekstern uafhængig part, fx en myndighed, så alle aktører på markedet sikres lige adgang til indsatsen.

 

- En ny ordning skal i højere grad målrettes de sektorer, hvor der ønskes realiseret energibesparelser. Og derfor vil det være klogt at opdele indsatsen, så en særlig enhed skal finde energibesparelser i erhvervslivets procesenergi, og en anden særlig enhed får til opgave at realisere energibesparelser i bygninger og herunder også erhvervslivets bygninger, siger Michael H. Nielsen.

 

 

Kontakt
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.