Lærlinge pendler ikke gerne for at finde praktikplads

Dansk Byggeri undrer sig over, at lærlingene ikke er mere mobile i deres jagt på en praktikplads inden for byggeriet. En ny undersøgelse viser, at kun 14 procent af lærlingene har mere end 25 kilometer til deres praktiksted. Undersøgelsen viser også, at der er store regionale forskelle

Print artiklen

Dansk Byggeri har med hjælp fra Danmarks Statistik afdækket pendlerafstande for lærlinge for at få indsigt i, hvor stor mobiliteten er hos de lærlinge, som søger lærepladser. Undersøgelsen dækker perioden 2008-2016 og omfatter 27.594 lærlinge med fuldført uddannelse og 20.728 lærlinge, der fortsat er i gang med deres uddannelse.

 

- Vi har dermed et rigtig godt grundlag for at tegne en ret præcis adfærd hos lærlingene. Det fremgår klart, at de ikke alle steder er så mobile, som det kunne være ønskeligt - trods kamp om praktikpladserne. Krisen har naturligvis skabt forventninger om større mobilitet, men de magre år med få praktikpladser har kun fået mobiliteten til at vokse marginalt, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

 

Lærlinge i de større byer er mindre mobile
De regionale forskelle falder ikke heldigt ud i storbyområderne, hvor mobiliteten er lavest - fraset de særlige forhold, som gælder for Bornholm og øens afstande til det øvrige Danmark.

 

Bedst ser det ud på Sjælland, hvor der er næsten dobbelt så mange som i storbyområderne, der er parate til at transportere sig mere end 15 kilometer til en læreplads. Her pendler 44 procent mere end 15 kilometer til deres praktiksted.

 

- For voksne på ar­bejdsmarkedet plejer vi at regne med en villighed til at pendle ca. 40 kilometer til arbejdspladsen. Hvis vi skal have udnyttet praktikpladspotentialet maximalt, så skal lærlinge søge langt bredere end i dag, siger Louise Pihl.

 

Kontakt

Underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri, telefon 25 66 63 12

Loading...