Mange jobannoncer og ubesatte stillinger

Der var mere end 32.000 ledige stillinger på det private arbejdsmarked i 3. kvartal 2017, og det er næsten 3.000 flere end samme periode året før. Grundformen er god på det danske arbejdsmarked, mener Dansk Byggeri

Print artiklen

- Det danske arbejdsmarked befinder sig i en god grundform, og som et naturligt resultat er der mange jobannoncer og ubesatte stillinger, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Korrigeret for sæsonudsving var der ifølge Danmarks Statistik 32.600 ledige stillinger på det private arbejdsmarked i 3. kvartal 2017. Det er cirka 2.900 flere end i 3. kvartal 2016.

 

- Der har aldrig i denne statistiks korte levetid været så mange ledige stillinger på det private arbejdsmarked. De ledige stillinger udgør 2 procent af den samlede beskæftigelse, siger cheføkonomen.

 

Opsving i alle landsdele

De nye tal fra Danmarks Statistik viser samtidig, at opsvinget har nået de fleste landsdele. I alle landsdele udgør de ledige stillinger nu mindst 1,5 procent af beskæftigelsen. Der er dog fortsat flest jobåbninger i Region Hovedstaden med 2,1 procent.

 

- Når der er fremgang i samfundsøkonomien, er der høj jobomsætning og mange jobopslag. Derfor ser man typisk i opgangsperioderne, at ledigheden og antal ledige stillinger bevæger sig i hver sin retning. Ledigheden går ned, og antal ledige stillinger går op, siger Bo Sandberg.

 

Andelen af ledige stillinger på arbejdsmarkedet opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Statistikken er ifølge Dansk Byggeri ikke helt dækkende, fordi alle de jobskift, der sker uden egentlige stillingsopslag, ikke opfanges i statistikken. Derfor bør man ikke lægge så meget i de absolutte tal, men mere hæfte sig ved retningen, det vil sige om det går op eller ned.

 

Bygge og anlæg helt i top

Som følge af fire års opsving i byggeriet, ligger bygge og anlæg nu - sammen med information/kommunikation – helt i top med jobåbninger svarende til 2,9 procent af branchens beskæftigelse i 3. kvartal 2017.

 

- Det er især i de små bygge- og anlægsvirksomheder, der i øjeblikket er mange vakante job. De ledige stillinger udgør 4 procent af beskæftigelsen i virksomhedssegmentet med 1-9 ansatte, siger Bo Sandberg og tilføjer:

 

- De mange ledige stillinger dokumenterer på den ene side, at fremgangen i byggeriet nu også har ramt de små virksomheder. Men på den anden side illustrerer det også, at der i de mindste virksomheder blandt andet i Midtjylland og på Sjælland er begyndende vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og at jobopslagene derfor er ubesatte i længere tid.

 

Kontakt

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri, Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.