Mens USA bakker viser EU klimalederskab

Med EU's aftale om bindende mål for reduktion af CO2-udledningen i de såkaldte ikke kvotebelagte sektorer, der populært sagt omfatter biler, bønder og bygninger, viser EU ifølge Dansk Byggeri det helt nødvendige klimalederskab

Print artiklen

I den nye aftale om reduktion af CO2-udledningen fordeles EU’s reduktionsmål på 30 procent i den ikke-kvoteomfattede sektor i 2030. For Danmark medfører det et krav om en 39 procent reduktion af CO2-udledningen i den ikke-kvoteomfattede sektor i forhold til 2005.

 

- Dansk Byggeri byder EU’s nye byrdefordelingsaftale velkommen. Mens USA's præsident har travlt med at bakke ud af FN’s aftale om reduktion af drivhusgasser, så er det godt og helt nødvendigt, at EU viser klimalederskab – og det er dagens aftale et udtryk for, siger Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Danmark har fået et af de højeste mål i aftalen. Det er et ambitiøst mål, som Danmark ikke skal se som en byrde men omsætte til en fordel. Og det kan vi, hvis vi omsætter forpligtelsen til en progressiv tilgang til den grønne omstilling, sådan som vi tidligere har gjort det i form af vores branding af Danmark som et grønt foregangsland. 

 

- Reduktionsmålet for CO2-udledningen er en god påmindelse om, at Danmark skal arbejde innovativt med den grønne omstilling: Vi skal omsætte forpligtelsen til at gøre Danmark til en international showcase for grøn omstilling. Det er der faktisk eksport og arbejdspladser i, siger Michael H. Nielsen.

 

Det kræver imidlertid, at Danmark på den hjemlige front tager udfordringen op og spiller på alle de strenge, der bidrager til at reducere CO2-udledningen. Vi skal omstille energiforsyningen til vedvarende energi, vi skal energieffektivisere, og vi skal sikre, at fremtidens energisystem spiller smart sammen med behovet for energi.

 

- Det er vigtigt, at vi sigter mod målet om fossil uafhængighed i 2050, når Danmark skal vælge virkemidler og indsats. Et kortsigtet fokus på 2030 giver nemlig ikke et realistisk billede af den langsigtede omstilling, Danmark står overfor. Udskydes en dansk indsats mod 2030, er der en risiko for, at omstilling bliver dyrere end den behøver, siger Michael H. Nielsen.

 

- Danmark skal opbygge et sammenhængende system, der giver sikkerhed. Omstillingen handler ikke kun om at elektrificere Danmark for enhver pris. Vi skal nyttiggøre overskudsvarme, vi skal understøtte transportens omstilling, og vi skal energieffektivisere vores bygninger, når vi alligevel renoverer og fornyer, slutter Michael H. Nielsen.

 

Kontakt
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.