Mild vinter er guld værd for byggeriet

Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer viser en moderat optimisme hos byggevirksomhederne. Dansk Byggeri glæder sig over, at den milde vinter indebærer ganske få produktionsbegrænsninger pga. dårligt vejr, og det er guld værd for byggeriet

Print artiklen

Ifølge Danmarks Statistik steg den sammensatte, sæsonkorrigerede konjunkturindikator for byggeri og anlæg en lille smule fra -6 i december til -5 i januar. Det er især beskæftigelsesforventningerne, der trækker barometerstanden opad.

 

- Når der, trods den gode grundform, ikke er mere optimisme at spore i byggeri og anlæg, skyldes det, at der ikke er fremgang i alle delbrancher på én gang og heller ikke lige meget gang i hjulene over hele landet. Især nybyggeriet af boliger trækker opad, mens vejanlægsområdet trækker ned, siger Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg.

 

Hver måned spørger Danmarks Statistik til, hvilke produktionsbegrænsninger byggevirksomhederne oplever, og her er der traditionelt mest fokus på arbejdskraftmangel og mangel på arbejdsopgaver.

 

- Den opfattede mangel på specialiseret arbejdskraft ligger i øjeblikket stabilt, og der var i januar byggevirksomheder svarende til 19 % af beskæftigelsen, som oplevede produktionsbegrænsninger pga. arbejdskraftmangel, men der er faktisk flere virksomheder, nemlig 22 %, som bremses af mangel på arbejdsopgaver, siger Bo Sandberg.

 

Dansk Byggeri hæfter sig ved en anden vigtig faktor i undersøgelsen af produktionsbegrænsninger, nemlig vejret.

 

- I begge de to første vintermåneder, december og januar, er det kun virksomheder svarende til 6 % af byggeriets beskæftigelse, der har oplevet produktionsbegrænsninger på grund af dårligt vejr. I de hårde vintre i 2010 og 2011 var det tilsvarende tal i enkelte måneder oppe på mellem 25 og 40 %, forklarer Bo Sandberg og uddyber:

 

- En mild vinter er ganske enkelt guld værd for bygge- og anlægsbranchen. De beskæftigede lønmodtagere undgår sæsonafskedigelser på grund af vejrlig. I den milde vinter i 2016 dykkede byggebeskæftigelsen i 1. kvartal blot til 97 % af årsgennemsnittet mod 95 % i en "normal" vinter og 93 % i en hård vinter. Det betød konkret 3.200 ekstra beskæftigede i vinteren 2016 og meget tyder på, at vi vil se samme tendens i 2017.

 

For byggevirksomhederne er den milde vinter en positiv sidegevinst. Når der kan fastholdes et højt aktivitetsniveau året rundt, tager man også toppen af udfordringen med adgang til tilstrækkelig arbejdskraft, som typisk opstår i sommerhalvåret.

 

 

Kontaktinformation
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.