Ny miljøpolitik skal fremme bæredygtighed hos alle byggeriets parter

Dansk Byggeri lancerer en ny miljøpolitik. Den sætter fokus på, hvordan bygge- og anlægsbranchen kan spille en rolle i forhold til den grønne omstilling ved udvikling af bæredygtighed og cirkulær økonomisk tænkning

Print artiklen

Dansk Byggeri har netop lanceret en ny miljøpolitik. I den opstilles mål for, hvordan Dansk Byggeri vil udbrede bæredygtighed og cirkulær økonomisk tænkning i bygge- og anlægsbranchen.

 

- Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet og vente på, at Christiansborg kommer og redder verden. Vi bliver nødt til at flytte os og tage aktivt del i den verden, vi lever i, siger miljøkonsulent i Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling.

 

Viden og bæredygtig praksis skal ud til alle byggeriets parter
Med miljøpolitikken følger en handlingsplan, som skal sikre, at målene nås. Den skal være en rettesnor for, hvordan det bæredygtige byggeri bliver udbredt ikke kun til Dansk Byggeris medlemmer, men til alle byggeriets parter.

 

- Hvis det skal have en effekt, er alle, som er en del af byggeprocessen, nødt til at gøre en indsats. Vi skal tænke bredere end vores egne medlemmer, siger Simon Stig-Gylling.

 

Dansk Byggeris miljøpolitik skal understøtte en bæredygtig og cirkulær udvikling af byggeri og anlæg på markedsvilkår. Reglerne for miljø og bæredygtighed må altså ikke stå i vejen for produktivitet, kvalitet og økonomi.

 

Målsætningerne
Dansk Byggeri vil arbejde for:

  • At der udvikles design, processer, metoder, materiel og materialer, der styrker cirkulær økonomi, genanvendelser i stor skala, og som medfører miljømæssige forbedringer ved gennemførelse af såvel nye bygge- og anlægsarbejder som ved nedrivning, renovering og ombygning af eksisterende bygninger og anlæg

  • At bygge- og anlægsaffald, herunder forurenet jord, håndteres og sorteres under hensyntagen til miljøfarlige stoffer, så ressourcerne kan nyttiggøres i størst muligt omfang

  • At Dansk Byggeri i et konstruktivt samarbejde med myndighederne påvirker reglerne for miljø, genanvendelse og bæredygtighed på bygge- og anlægsområdet

  • At hele bygge- og anlægsbranchen, herunder bygherrer, rådgivere, materialeproducenter samt udførende har de nødvendige kompetencer på miljø- og bæredygtighedsområdet gennem medarbejdernes uddannelse, kurser og efteruddannelse

Læs hele miljøpolitikken

 

Kontakt
Miljøkonsulent Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling, telefon 72 16 02 67
Journalist Dansk Byggeri, Christina Houlind, telefon 29 74 94 44

Loading...