Nye adgangsbegrænsninger på erhvervsuddannelserne

Undervisningsministeren har meddelt, hvilke erhvervsuddannelser der fra 1. januar 2018 vil være adgangsbegrænsning på. Der bliver frit optag på alle bygge- og anlægsuddannelser bortset fra bygningsmaleruddannelsen, hvor alle elever fra næste år skal have en praktikplads, før de kan starte på grundforløbet

Print artiklen

- Vi er meget glade for, at undervisningsministeren har lyttet til os og besluttet, at der også i 2018 er frit optag på murer- og tagdækkeruddannelsen. Alt andet havde været absurd, da det er uddannelser inden for områder, hvor der både her og nu er mangel på arbejdskraft, og hvor vi kan se frem til en alvorlig mangelsituation om ti år, hvis vi ikke handler og får uddannet nogle unge nu, siger Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri.

 

Bygningsmaleruddannelsen bliver ramt af en såkaldt 0-kvote, hvilket vil sige, at unge fra 1. januar 2018 kun kan påbegynde maleruddannelsen, hvis de på forhånd har en uddannelsesaftale.

 

- Det er bekymrende, at ministeren ikke har valgt at lytte til Dansk Byggeri og de øvrige organisationer i Rådet for Erhvervsuddannelsers anbefaling om at adgangsbegrænse maleruddannelsen med en kvote. Malerfaget er et stort uddannelsesområde med knap 1.000 lærlinge, der er i gang med en uddannelse i en virksomhed. Skolepraktikken inden for faget er på vej ned. Derfor er det uforståeligt, at ministeren vælger at gamble med dette uddannelsesområde. En nulkvote svarer til en meget brat opbremsning fra 130 i timen til totalt stop, og det får konsekvenser for hele malerbranchen. Vi havde anbefalet en rimelig stor kvote, siger Louise Pihl. 

 

Anlægsgartneruddannelsen får et begrænset optag for elever uden uddannelsesaftale. Der er meldt en kvote, som betyder, at 256 elever uden uddannelsesaftale kan starte på grundforløbet.

 

Der var i det oprindelige oplæg fra Undervisningsministeriet lagt op til, at mureruddannelsen og tagdækkeruddannelsen skulle have en kvote for, hvor mange elever der kunne optages på grundforløbet. Mens der på anlægsgartner og bygningsmaler var lagt op til, at unge, for at kunne starte grundforløb 2, skulle have en praktikplads.

 

 

 

Kontaktinformation
Underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl, telefon 25 66 63 12
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.