Nyt EU-mål for bønder, biler og boliger

EU er blevet enige om nye klimamål for udledningen af drivhusgasser fra sektorerne transport, landbrug og bygninger. Aftalen kræver styrket dansk indsats. Aftalen byder Dansk Byggeri velkommen

Print artiklen

Danmark har fået et af de mest ambitiøse klimamål i EU, hvilket indebærer, at vi skal sænke udledningen af drivhusgasser inden for sektorerne transport, landbrug og bygninger med 39 procent i forhold til niveauet i 2005.

 

- Dansk Byggeri byder aftalen velkommen, og håber, at Danmark vil påtage sig en stærk national indsats for at nå EU-målet i 2030. Målet kan ikke nås uden yderligere initiativer fra regeringen, og ikke mindst i vores bygninger er der mange omkostningseffektive potentialer for energieffektivisering, siger Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent, Dansk Byggeri.

 

Ifølge Energistyrelsens fremskrivning når Danmark kun en reduktion på 20-26 pct. i 2030. Derfor skal der en markant større indsats til, hvis Danmark skal nå målet på 39 pct. Den nye EU-aftale giver dog mulighed for, at medlemslandene kan udnytte en række fleksible mekanismer til at nå målene, så som CO2-indvinding fra ny skov.

 

Skridt på vejen

- Klimamålet i 2030 bør ses som et skridt på vejen mod Danmarks mål om fossil uafhængighed i 2050. Dansk Byggeri vil fraråde, at Danmark udskyder en national indsats, som en række fleksible mekanismer i aftalen giver mulighed for. Vi risikerer blot at fordyre den langsigtede omstilling, vi alligevel står overfor, siger Camilla Damsø Pedersen

 

Tiltag til omstilling af transport- og landbrugssektoren kan være omkostningstunge. Derimod viser Klimarådets rapport fra juni, at energirenovering af bygninger er et af de samfundsøkonomisk billigste omstillingselementer ift. CO2-reduktioner i den ikke-kvoteomfattede sektor, populært kaldet biler, bønder og boliger. Samtidig vil energirenovering i høj grad kunne lette omstillingen mod 2050-målet.

 

- Dansk Byggeri har længe argumenteret for større politisk fokus på energirenovering af bygninger i omstillingen mod et fossilt uafhængigt Danmark i 2050. Klimarådet bekræfter, at energirenovering bør være et kerneelement, når regeringen fremlægger sin omkostningseffektive strategi for opfyldelse af Danmarks reduktionsmål inden udgangen af 2030, siger Camilla Damsø Pedersen, og afslutter

 

- Og derudover bør energieffektivisering af vores bygninger selvfølgelig også være højt på dagsorden, når der skal forhandles en ny energiaftale på plads i 2018.

 

Kontakt

Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri, telefon 23 28 49 13

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.