Nytår med vinden i ryggen

Nytårsudtalelse af Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen

Print artiklen

2017 har været et dramatisk politisk år, hvor proces ofte har overskygget de mange gode resultater, der rent faktisk er opnået af regeringen.

 

Og som bygge- og anlægsbranchens hovedorganisation er der rigtig god grund til at glæde sig over de politiske resultater.

 

For byggeriet er det vigtigt, at der er skabt ro om boligmarkedet, og dermed markedet for bolighandler. Hertil kommer, at de mange små og mellemstore håndværksvirksomheder over hele landet kan fx se frem til, at det populære håndværkerfradrag fortsat vil handle om håndværk, og at ordningen nu er blevet permanent, hvilket er godt nyt for alle, der ønsker at se mindre sort arbejde og flere lærlinge.

 

Også et ellers presset anlægsområde fik noget at glæde sig over med finansloven for 2018 og beslutningen om at sætte gang i udvidelsen af den vestfynske motorvej, havneudvidelser og forundersøgelser for havnetunnel i København og en udvidelse af E45.

 

Der er med andre ord lagt en rimelig bund for aktiviteten, og der er nu grund til at se alvorligt på arbejdskraftsudfordringen. Krisen kostede 45.000 job i bygge- og anlægsbranchen, og vi er nu i fuld gang med at hente de tabte arbejdspladser tilbage. Vi skal derfor blive ved med at reformere, så arbejdsudbuddet øges, sikre effektiv adgang til udenlandsk arbejdskraft og - ikke mindst - få løst udfordringerne med at få flere unge ind på erhvervsuddannelser samtidig med, at vi holder så længe som muligt på seniorerne.

 

Byggeriets grundlov og energiaftale

Lidt mindre offentlig opmærksomhed er der om det forhold, at vi faktisk står overfor en historisk ”grundlovsændring” i byggeriet, når vi i det kommende år forventer, at der bliver sat punktum for et helt nyt AB-kompleks, som populært sagt er byggeriets grundlov. AB - Almindelige Betingelser - regulerer aftaleforhold mellem bygherre og entreprenør. Samtidig er et nyt Bygningsreglement klar, så man må sige, at 2018 kan komme til at byde på store udfordringer for ikke mindst Dansk Byggeris medlemmer, når hele to nye sæt grundlæggende regler skal bringes i anvendelse.

 

På energiområdet skal der ikke herske tvivl om, at Dansk Byggeri fortsætter kampen for en energipolitik på to ben. Vi håber med andre ord på, at den varslede nye energiaftale vil have lige så stor fokus på energieffektivisering - den energi vi ikke forbruger eller evner at genanvende - som på vedvarende energiproduktion. Der ligger et stort marked og et kæmpe udviklingspotentiale for såvel danske byggevirksomheder som byggeindustrien. Det er værd at holde øje med.

 

Dialog med kommuner

For Dansk Byggeri vil der også i det kommende år være fokus på de vilkår, som gælder, når kommunerne samarbejder med erhvervslivet. Vores årlige analyser af kommunernes erhvervsvenlighed har skabt forandring, idet stort set alle kommuner har forbedret sig i de år, hvor vi har kigget dem over skuldrene. Det har ikke ført til nogen form for konflikt, tværtimod: Vi oplever en stigende anerkendelse af vores arbejde for dialog, og det fortjener kommunerne meget ros for.

 

Der er altså mange gode grunde til at se frem mod 2018 med store forventninger. Det er blevet gode tider i snart sagt enhver krog af Danmark, om end jeg godt kunne tænke mig en større aktivitet på anlægsområdet. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er udfordringer. Det betyder bare, at kampen om opgaverne er skiftet ud med kampen om arbejdskraften, og derfor vil Dansk Byggeri også kæmpe videre i 2018 for løsninger til gavn for såvel vores medlemmer som samfundet i det hele taget. En god start på året kunne være en ambitiøs skatteaftale.

 

Godt nytår!

Loading...