Om sociale mursten og psykiatri

Af Lene Espersen, direktør i Danske Ark, Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen og Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH)

Print artiklen

For nyligt udgav Realdania en rapport om sociale mursten, der viser, at de fysiske rammer har en positiv effekt i det sociale arbejde. Effekten er ofte af katalytisk karakter – dvs. fremmer det stabiliserende, socialpædagogiske og terapeutiske arbejde.

 

Men vi mangler stadig mere viden om, hvor stor effekten er og hvordan vi fremmer den.

 

Derfor er der behov for at sikre byggeforskningen, når det gælder sociale mursten og tilgængelighed. Vi har simpelthen brug for et mere tydeligt vidensgrundlag til fremtidige bygge- og renoveringsopgaver.

Rådgivning om tilgængelighed i fare for at forsvinde
I 2017 udløber satspuljebevillingen til Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). SBi yder hvert år forskningsbaseret rådgivning og formidling vedrørende tilgængelighed til et stigende antal aktører fra byggeriet: Virksomheder, myndigheder, og organisationer, heriblandt lokale handicapråd. Lige siden satspuljen blev oprettet i 2003, har en del af puljen været anvendt på at forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap.

 

Samspil med politiske indsatser
SBi’s rådgivning og forskning medvirker til at øge værdien af store samfundsmæssige indsatser. Fx kan øget inklusion af børn og unge med særlige behov i uddannelsesinstitutioner opnås i de kommende års mange renoveringsprojekter af eksisterende folkeskoler, hvis de gennemføres på basis af rådgivning og forskningsresultater fra SBi. Det gælder bl.a. fleksible rum for børn med ADHD, autisme eller tidligt omsorgssvigtede børn, der er særligt sensitive for både visuel og akustisk overbelastning. Samme behov for rådgivning og forskning ses omkring demensvenligt byggeri i Danmark.

 

Hvis satspuljemidlerne til SBi's rådgivning ophører, vil SBi være tvunget til at afvikle rådgivningen om tilgængelighed og universelt design, omfattende både konkret rådgivning, forskning, formidling og internationalt regelarbejde, pr. 1. januar 2018.

 

Alle byggeriets aktører, uanset om man er bygherre, rådgiver, udførende eller slutbruger, har gavn af viden og information om brugerbehov, regelværk, best-practice løsninger, proces og metode.

 

Gennem en årrække er SBi's forskningsbaserede rådgivning blevet kendt, brugt og anerkendt blandt byggeriets virksomheder, organisationerne på handicapområdet og de statslige og kommunale myndigheder. Alle parter ved, hvor de skal henvende sig, når de har brug for uvildig rådgivning og ekspertviden om universelt design og tilgængelighed.

 

SBi's tilgængelighedsrådgivning har opnået stor succes med tjeklister, som det seneste år er blevet vist 75.000 gange på deres hjemmeside, og syv satspuljestøttede anvisninger om henholdsvis tilgængeligt byggeri og plejeboliger for personer med demens har haft knap 25.000 visninger.

 

Behov for at fastholde viden om tilgængelighed
Det byggede miljø i Danmark er fortsat præget af at stort behov for øget tilgængelighed, mere viden om byggeri til psykiatrien og hvordan vi bedst bygger inkluderende for alle; herunder ældre med demens og personer med handicap. Det kræver et højt og specialiseret vidensniveau at imødekomme en høj kompleksitet i brugerbehov

 

I perioden 2014-2017 fik SBi en bevilling på 3,5 mio. kroner om året. Hvis opgaven skulle løftes af andre rådgivere, med teknisk faglig indsigt og specialiseret viden, ville det kræve en offentlig investering på samme niveau. På nuværende tidspunkt er det dog ikke hensigtsmæssigt at udskifte SBi med en anden virksomhed eller organisation, da SBi rummer landets eneste forskningsmiljø inden for universelt design og tilgængelighed til det byggede miljø, og samtidig har et veletableret samarbejde med de relevante parter på feltet Uanset modellen giver satspuljemidler til tilgængelighed i byggeriet derfor mening. Det er en investering, der tjener sig hjem mange gange, når mursten bliver sociale.

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.