Optimisme i byggeriet - bekymring i anlægsbranchen

Dansk Byggeri har en ny konjunkturanalysen klar. Den kigger frem til 2019, og hvis man bygger boliger, er der grund til at glæde sig. Antallet af boliger er stigende og er med til at løfte beskæftigelsen, som nu har hentet halvdelen af de tabte job tilbage

Det går samlet set godt i bygge- og anlægsbranchen. Efter mange års dødvande er der nu for alvor kommet gang i hjulene. Beskæftigelsen ligger over gennemsnittet, og der vil også være fremgang i de kommende år.

 

- Beskæftigelsen faldt med 45.000 personer som følge af krisen. Nu er halvdelen tilbage, og i Dansk Byggeri forventer vi, at beskæftigelsen vil stige med 4.300 personer i 2017, 5.000 i 2018 og yderligere 2.000 i 2019, siger cheføkonom Bo Sandberg i en kommentar til Dansk Byggeris Konjunkturanalyse oktober 2017.

 

Stigende boligbyggeri
Fremgangen sker på baggrund af den forbedrede danske økonomi. Særligt interessant er det for bygge- og anlægsbranchen, at boligpriserne stiger og har gjort det de seneste år. Kort sagt er der gang i boligmarkedet. Det betyder mere nybyggeri, og samtidig giver friværdien i boligerne basis for mere renovering.

 

- Tendensen i retning af større og større byer er fortsat klar. Det betyder, at vi måske har boliger nok, men de ligger bare ikke der, hvor danskerne vil bo. Urbaniseringen betyder derfor, at der skal bygges nye boliger, siger Bo Sandberg.

 

Fald i anlægsaktivitet
På anlægsområdet ser de kommende år dog ikke så lyse ud. Her forventes der en nedgang i aktiviteten. Det skyldes, at der bliver investeret mindre i veje.

 

- Anlægsområdet har gennem krisen været den positive historie. Der har i en årrække været stigende aktivitet, men denne tendens flader ud i 2017 og 2018, hvorefter vi forventer et fald. Femernforbindelsen forventes påbegyndt i 2020 og vil løfte niveaet af anlægsinvesteringer markant i årene herefter, forklarer Bo Sandberg.

 

Læs Dansk Byggeris Konjunkturanalyse oktober 2017

Læs Barometer – Boligbyggeriet i solid fremgang

 

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...
Scroll til top af siden