Penge og indeklima får os til at energirenovere

Det er ikke for klimaets skyld, at vi isolerer hulmuren eller udskifter vinduerne. Tværtimod er det for at spare penge og få et bedre indeklima. Bolius har kortlagt, hvad der får danskerne til at energirenovere boligen

Verdenshavene smelter, vandstanden stiger, og ozonlaget bliver tyndere og tyndere. Det er nogle af konsekvenserne af vores stigende energiforbrug, men det får os ikke til at spare på energien. Derimod er økonomi den vigtigste årsag til, at boligejerne går i gang med at energirenovere. Det svarer 58 procent i en undersøgelse fra Bolius.

 

- Det er meget tydeligt, at det er det nære og det, der har betydning for vores hverdag, nemlig økonomi og indeklima, der er afgørende, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri Camilla Damsø Pedersen.

 

Kun ti procent bliver motiveret til at energirenovere ved tanken om at blive uafhængig af energiselskaber og energipriser, og kun 30 procent angiver miljømæssige konsekvenser som årsag til energirenovering.

 

- Idealisterne er i mindretal hos boligejerne, men der er dog stadig lidt under en tredjedel, som tænker på miljøet, konstaterer Camilla Damsø Pedersen.

 

Når økonomien spiller så stor en rolle, afspejler det også behovet for ordninger, der giver en gulerod til dem, der energirenover, mener Dansk Byggeri.

 

- Boligjobordningen er et godt eksempel på, at incitamentsordninger, der belønner energispareinitiativer økonomisk, spiller en stor rolle i forhold til at få vores boliger til at spare på energien og bidrage til den grønne omstilling, der skal gøre Danmark fri af fossile brændstoffer inden år 2050.

 

I 2015 brugte 560.000 danskere Boligjobordningen, og en tredjedel af alle fradrag blev brugt til nye vinduer, døre, tag og andre grønne tiltag.

 

- Selvom det burde være i alles interesse at spare på energien, er det bare sådan i praksis, at det bliver ved snakken, hvis ikke der er en gulerod i den anden ende. Derfor bør regeringen allerede nu begynde at se på, hvad der skal ske, når den nuværende grønne Boligjobordning udløber ved udgangen af 2017, siger Camilla Damsø Pedersen.

 

Læs mere i Dansk Byggeris Energianalyse 2017 på s. 25 og frem her

 

 

 

 

 

Kontaktinformation
Chefkonsulent i Dansk Byggeri Camilla Damsø Pedersen, telefon 23 28 49 13
Pressekonsulent i Dansk Byggeri Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65

Loading...
Scroll til top af siden