Samarbejde kan imødegå svigt og alvorlige fejl

Ikke flere MgO-overraskelser eller sprængte mursten. Byggeriets organisationer, institutioner og de to byggeskadefonde har dannet et ”Stående Byggepanel”, som skal komme fejl og svigt i byggeriet til livs. Der er fokus på de serieskader, som byggeriet de seneste 10-15 år har været vidne til.

Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

 

Bygherrer, rådgivere, udførende, leverandører, forskning, uddannelse og de to byggeskadefonde. Ikke mindre end 15 parter er med i det Stående Byggepanel og flere har allerede vist interesse for at blive en del af Panelet.

 

Tanken er, at det Stående Byggepanel via løbende videndeling, hurtigt og præcist kan identificere problemfelter, der kan udvikle sig til byggeskader, som ofte medfører store regninger til samfundet og de parter, der bliver involveret i konkrete sager. Ud over at imødegå fejl og alvorlige svigt, handler det også om at forbedre byggeriets image. Sager om fejl og svigt med materialer eller konstruktioner er en belastning for alle, der er involveret – og næsten altid for erhvervet.

 

Så efter mange års snak har byggeriets parter taget initiativ og etableret det Stående Byggepanel. Der har før været tilløb til et forum, hvor byggeriet kunne mødes på tværs af særinteresser for at udveksle informationer om problemer med byggematerialer og konstruktioner.

 

Vi har fx leget med tanken om en ”byggeriets havarikommission”, da sager med omfattende serieskader som fx sagerne med MgO-plader anvendt som vindspærre, undertagsmaterialer der ikke kunne holde eller imprægnerede mursten, der frostsprænges, har kaldt på initiativer. Og vi tror, at den rigtige løsning er det Stående Byggepanel, som det rette forum for at identificere serieskaderne tidligere og dermed begrænse omfanget.

 

Ideen med det Stående Byggepanel er nemlig et early warning system, som – ideelt set – gør det muligt at fange større problemer i opløbet. Panelets arbejdsgrundlag vil indebære, at det først og fremmest skal være et effektivt erfarings- og videndelingsforum, hvor man informerer hinanden om, hvad man hver især ser og hører om mulige fejl og svigt i byggeriet.

 

Den store bredde i deltagerkredsen i Stående Byggepanel sikrer en bred berøringsflade til byggeriet, som giver godt input om mulige byggetekniske problemer. På samme måde har de mange deltagende parter informationskanaler til deres respektive baglande, som muliggør en effektiv videnspredning til byggeriets øvrige parter.

 

Det ser i øvrigt lovende ud for fremtiden, at byggeriets toneangivende parter kan finde sammen om initiativet. Det viser, at branchen er klar til selv at tage hånd om udfordringer og via samarbejde forbedre kvalitet, tryghed og værdi for de midler, der investeres i byggeri. 

Loading...
Scroll til top af siden