Staten sparer på varmen

De sidste ti år er energiforbruget i statens bygninger faldet med cirka 9,5 procent. Dermed er Danmark på vej til at opfylde sit mål om, at ministeriernes samlede energiforbrug skal falde med mindst 14 procent inden 2020. Kommunernes og regionernes energiforbrug er der derimod ingen mål for

Print artiklen

Der bliver sparet på varmen. Lyset slukkes, når det er fyraften, og bygningerne energirenoveres. Ministerierne er generelt godt med, når det kommer til at opfylde krav om en reduktion i energiforbruget i 2020, viser nye tal fra Energistyrelsen.

 

- Langt de fleste ministerier yder en god indsats for at spare på energien. De fokuserer både på energirigtig adfærd og mere energieffektive bygninger. Det er glædeligt at se, især fordi det kan være en udfordring for ministerierne at opgøre data og forankre en indsats, når der ofte foretages omorganiseringer og store ændringer i ressortområder, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Camilla Damsø Pedersen.

 

Staten, regionerne og kommunerne ejer seks procent af alle bygninger i Danmark, men det er kommunerne og regionerne, der ejer langt størstedelen, nemlig 87 procent.

 

- Derfor er det også helt uforståeligt, at der kun er sat mål for, hvor meget staten skal skære ned på energiforbruget. Der burde også stilles krav til regionerne og kommunerne. Særligt fordi langt størstedelen af deres bygninger er bygget før 1980, altså før, der blev indført energikrav, siger Camilla Damsø Pedersen.

 

Aftaler er ikke fornyet
I 2005 blev der indgået en aftale med regionerne om energieffektivisering, og i 2007 blev der indgået en aftale med kommunerne. Disse aftaler blev ikke fornyet og udløb for flere år siden.

 

- Mange kommuner gør heldigvis allerede meget. Men det vil være en fremtidssikring af bygningerne, hvis kommunerne og regionerne indgår en aftale om energieffektivisering med energiministeren. Her skal være klare mål for, hvor meget de skal skære ned på energiforbruget, siger Camilla Damsø Pedersen og tilføjer:

 

- Alt andet lige har den offentlige sektor en vigtig rolle som forbillede i forbindelse med energieffektivisering. Kommunale strategier for energirenovering bør være et krav, og derfor skal vi have synliggjort kommunernes og regionernes indsatser i langt højere grad.

 

Kommuner og regioner skal ind i kampen
Danmark har sat sig et mål om, at landet skal være uden fossile brændstoffer inden år 2050.

 

- Hvis det skal nås, må kommunerne og regionerne også melde sig ind i kampen. De råder trods alt over et bygningsareal på omkring 145 millioner kvadratmeter, hvoraf en stor del er af ældre dato. Der er derfor mulighed for med ret enkle tiltag at reducere energiforbruget. Efterisolering af lofter og hulmursisolering er blot to eksempler på effektive og billige tiltag, siger Camilla Damsø Pedersen.

 

 

Kontakt
Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri, telefon 72 16 02 24
Journalist Christina Houlind, Dansk Byggeri, telefon 29 74 94 44

Loading...